Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Sorunlara Duyarsız Kalmıyor

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Sorunlara Duyarsız Kalmıyor

2008 Yılında 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda ihtiyaç duyulan Kanunu anlatmak adına Dernek çatısı altında bir avuç kişinin bir araya gelmesiyle birlikte ‘’Sosyal Güvenlik Müşavirler Derneği’’ kurulmuştur.

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar edindiği misyon ,Sosyal Sigortalılar alanında tüm halkımızın bilinçlendirilmesi aynı zaman da paydaşı olarak gördüğü Sosyal Güvenlik Kurumunun da çalışanlarının da sorunlarına duyarsız kalmamasıdır.

8 yıllık sure boyunca son 4 yıldır düzenli olarak üyeleriyle birlikte olarak güncel gelişmeleri takip ederek bu konularda üyelerini bilinçlendirmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri internet sitesinde yazarlarıyla birlikte tüm takipçilerine bu alandaki gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Adliyelerde İş ve Sosyal Güvenlik alanında bilirkişilik yapanlara rehber oluyor.

Üniversitelerin özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Y.Lisans ve Doktora ptogramında olanlara kaynak araştırmalarında yardımcı olmaya devam ediyor.

Akademik anlamda çalışma yapanlara kaynak olmaya devam ediyor.

Bilgi kirliliğini önleme adına üyelerini ve diğer paydaşlarını bilgilendiriyor.

TV konuşmacı dernek üyeleri ve yazılı basın organlarında ,hakemli mesleki dergilerde yazarlarıyla doğru,asparagasa yer vermeyen yazılarıyla halkımızı aydınlatıyor.

Araştırmacı yazarlarıyla  özellikle 5510 sayılı SS ve GSS Kanunda yapıcı düzenlemelere yer verilmesi konusunda TBMM vekillere yol gösterici oluyor.

İş Kazalarına duyarsız kalmıyor,Genç ve Çocuk İşçilerin kötü çalışma koşullarına karşı çıkıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun eksik kalan düzenlemelerinin tamamlanmasını istiyor.

Kayıt dışına karşı daima mücadele ediyor.

Emeklilerin daha iyi şartlarda emekli maaşı alması için bu sahada eleştirel gözle bakmaya devam ediyor.

Aynı zaman da SGK aktüreyal dengelerinin gözetiminde yana tavır alıyor.

Düzenli prim ödeyen işverenlerin ödüllendirilmesi olan teşviklerin kaldırılması yerine düşük primlerin işverenden alınmasından yana düzenlemelere yer verilmesini istiyor.

SGK çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesinden yana olduğunu her platformda dile getirmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik bilincini yerleştirmek eğitimle mümkün olmaktadır.

Sosyal Güvenliğin tek bir çatı altında toplandığından Ülkemizde Sosyal Güvenlik Müşavirlerine ihtiyaç hızla artmakta,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları bu sahada görev alsa da bu ihtiyacı karşılamaktan şu anda uzaktır.

İİBF mezunları,Kamu Yönetimi mezunları,Avukatlar,Muhasebeciler, İnsan Kaynakları çalışanları, Kamu kurumlarında çalışanlar ve emekli olanlar, Meslek Yüksek Okul mezunları,Endüstri Mühendisleri,İşletme Mühendisleri,Özel sektörün,Belediyelerin Orta ve Üst Düzey Yöneticiler,Sağlık ve Hastane Sektörü çalışanları eğitim alarak hızla sektörde ''SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ''olmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku buna bağlı yasal düzenlemeler,ikincil mevzuatlar hızla değişmekte kanunlarıikincil mevzuatları yorumlamak için uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bundan dolayı Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği konularına hızla hakim olmak ta zamanında eğitim toplantıları yaparak üyelerini,yazar kadrolarıyla kamuoyunu aydınlatmaya devam etmektedir.

REFORM yasanın anlam açısından yarattığı kargaşa ortamından bir güneş gibi doğarak ''SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ''faaliyete geçmiş,200'e yakın üyesiyle bu alanda her kesimle buluşmuştur.

Umarım Sosyal Güvenlik Müşavirleri ilerleyen yıllarda oda haline gelme hedeflerine ulaşır.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları