01/05/2008 sonra ilk defa BAĞ-KUR’lu olanlar hangi şartlarda emekli olur.

01/05/2008 sonra ilk defa BAĞ-KUR’lu olanlar hangi şartlarda emekli olur.

5510 sayılı Kanunla  ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;

Ø  1479(Bağ-Kur) ,

Ø   2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

4 (b) sigortalıları için

Ø  Kadın ise 58,

Ø  Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşullarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde  belirtilen kademeli süreçte, 1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.

28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen  yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır.

Bağ-Kur Kadın ve Erkek 25 yıl çalışma süresi aranıyor.Kısmi emeklilikte 15 yıl şartı.

Örnek:

01/10/2008 Tarihinde ilk defa Bağ-Kur’lu olan Kadın yada Erkek Sigortalı 18 yaşında sigortalı olursalar,43 yaşında 9000 günlük süre dolacak.2033 yılında dolacak.Kadın 58 Erkek 60 yaşında emekli olacaktır.Kadın 15 yıl Erkek 17 yıl emekli olacağı yaşı bekleyecektir.

Şayet 01.05.2008 - 31.12.2035 tarihleri arasında 15 yıl da 5400 tamamlarsa o zaman Kadın 61 Erkek 63 yaşında emekli olacaktır.(+3 yaş)

01/01/2036 sonra tamamlanması halinde Kadın ve Erkek için +1 yıl ilave olarak 65 yaşına kadar devam edecektir.

ABO oranı olarak 15 yıl olanlarda %30

Alt sınır aylığı %35,Emeklilikte kutucuk %40 devam edecek.

25 Yıl göre Emekli Aylığı Hesabında ABO %50 olacak.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8664

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları