İcra ve İflasas Kanunu hükümlerine göre SGK tarafından açılan icra sonucu; icra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda İl Müdürlükler ve Sosyal Güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

İcra ve İflasas Kanunu hükümlerine göre SGK tarafından açılan icra sonucu; icra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda İl Müdürlükler ve Sosyal Güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

İcra ve iflas takibi ile ilgili SGK alacaklarının tahsilinde kısa sürede sonuç alınamayacağına, tahsile ilişkin işlemlerinin uzun bir zaman diliminde sonuçlanacağına dair kanaat oluşması ve borçlular tarafından da taksitle ödeme talebinde bulunulması durumunda, alacağın takside bağlanabilmesi için;

1- Alacağının borçlu tarafından defaten ödenmesinin imkan dahilinde bulunmaması,

2- Alacağın kesin ve süresiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz, noter tasdikli kefaletname veya temlik ile teminata bağlanması,

3- Taksitlendirme talebine konu borç miktarına oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

4- Taksitlendirme talebi ile birlikte borçlu tarafından ilk taksitin ödenmesi,

5- Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

6- Üst üste iki taksitin ödenmemesi halinde taksitlendirme şartlarının ihlal edilmiş sayılacağı ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde, alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi,

Şartlarının aranması ve bu şartların varlığı halinde SGK alacaklarının 24 ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenmesine yönelik kararın, komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde alınması gerekmektedir. Bu komisyon, il müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili avukat ve servis şefinden oluşmaktadır.

Evde bakım genişliyor!

2015 yılından beri Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ üç pilot ilde uygulanmıştır. İzmir, Bursa ve Antalya illerinde uygulanan projenin kapsamı genişletilerek, 01.12.2016 tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul illerinde de uygulanacaktır.

Buna göre SGK tarafından yayınlanan duyuruda;

Projenin halen yürütülmekte olduğu İzmir, Bursa ve Antalya illerine ek olarak İstanbul ve Ankara illeri de proje kapsamına dâhil edilmiş olup, ilk kayıt aşamasında İstanbul için 3.500, Ankara için 1.500 olmak üzere toplamda 5.000 kesin kayıt alınacaktır,

Ankara ve İstanbul illeri için ön kayıtlar 28 Kasım 2016 tarihi saat 10:00 itibariyle www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net web adreslerinden alınmaya başlandı. Kesin kayıtlar ise 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacaktır,

Tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve kriterleri karşılayan faydalanıcı annelere verilen 300 avro hibe tutarı 320 avroya; engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan 390 avroluk ödeme tutarı ise 416 avroya çıkartılmaktadır

Projeden yararlanma koşulları nelerdir?

• T.C. Vatandaşı olmak

• Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde ikamet etme,

• 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olma,

• Bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışma,

• Başvuru tarihi itibariyle son bir yıla ait brüt ücret ortalaması, mevcut brüt asgari ücretin 2 katını aşmaması (2016 için 3.294,00 TL)

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/icralik-14-borclara-sgk-taksiti/340454

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları