Hükümet tarafından 16 Aralık 2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilen yeni “Torba Kanun Tasarısı” Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Tasarı ile muhtelif alanlarda önemli düzenlemeler yapılıyor. Aşağıda bu düzenlemelerden özetle bahsedeceğiz ve vergi ile ilgili olanlara biraz daha ayrıntılı değineceğiz.


Hükümet tarafından 16 Aralık 2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilen yeni “Torba Kanun Tasarısı” Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Tasarı ile muhtelif alanlarda önemli düzenlemeler yapılıyor. Aşağıda bu düzenlemelerden özetle bahsedeceğiz ve vergi ile ilgili olanlara biraz daha ayrıntılı değineceğiz.

Yapılan düzenlemelerden en önemlisi bu köşede sürekli dile getirdiğimiz üzere yatırım ve istihdamı teşvike yönelik olanlarıdır. Yazının başlığında belirtilen düzenleme özetle şöyle;

Yatırımcıların 2017 yılında imalat sanayine yönelik olarak yapacakları yatırım harcamalarına özel teşvik getiriliyor. İlgili kanun maddesi Bakanlar Kurulu’na verilen ve bölgesine göre ve stratejik yatırım olup olmamasına ve yatırımın büyüklüğüne göre farklılaştırılan yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin oranlar önemli ölçüde artırılıyor. Halen 5. Bölge ve stratejik yatırımlar için yüzde 55 olarak uygulanan yatırıma katkı oranı imalat sektöründe bir yıla mahsus yapılan yatırım harcamaları için yüzde 70’e çıkarılıyor. Aynı yatırımlar ve bölge için yüzde 90 olarak uygulanan indirimli kurumlar vergisi oranı yüzde 100 olarak uygulanıyor. Bu sınırlar yasada belirlenen üst sınırlar. Bunların hangi bölge için ne şekilde uygulanacağı tasarının yasalaşması sonrasında çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek. Beklenen odur ki, yine bölgelere göre kademeli bir uygulama açıklanacak.

Bu uygulama ile Bakanlar Kurulunca maksimum oranın belirlendiği bir bölge için yararlanılacak teşviki bir örnekle açıklamaya çalışalım. Elbette bahse konu olacak, yatırım teşvik belgesi kapsamında imalat sanayinde yapılan bir yatırım harcaması olmalı. Bu harcamanın yüzde 70’i vergi avantajı olarak karşılanmış oluyor. Üstelik bu avantaj yatırımcının başka kazançları için de yüzde 100 vergi indirimi olarak uygulanacak. Örneğin yatırım teşvik belgesi almış veya 2017 yılında alacak olan bir mükellefin imalat sanayinde yapmış olduğu yatırım harcaması tutarı 10 milyon TL olsun. Bu mükellef ayrıca diğer faaliyetlerinden de 2017 yılında 30 milyon TL vergiye tabi matrah mahiyetinde gelir elde etmiş olsun.

Getirilen teşvik ile bu mükellefin ödeyeceği vergi tutarı yapılan yatırım harcaması tutarının yüzde 70 olan 7 milyon TL’ye ulaşıncaya kadar diğer kazançları üzerinden de vergi hesaplanmayacak. Bu mükellefin diğer kazancı nedeniyle normal şartlarda ödemesi gereken kurumlar vergisi (30 milyon x %20=) 6 milyon TL olacaktı. Dolayısıyla bu mükellefin yatırım döneminde de yaptığı yatırım harcaması nedeniyle diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere uygulanabilecek yatırıma katkı tutarı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılmış olduğundan hiç kurumlar vergisi ödemeyeceği gibi, kalan 1 milyon TL’lik kısım için de gelecek dönemlerde vergi avantajından yararlanabilecek.

Şayet teşvik belgesinde yer alan yatırım büyüklüğü tutarı 50 milyon TL veya üzerinde ise o zaman mükellefin yararlanabileceği katkı tutarı yukarıdaki aynı örnek için 8 milyon TL olacak ve mükellef, gelecek dönemlerde ilave 1 milyon TL daha vergi ödememe imkanına kavuşacak.

Getirilen düzenleme imalat sanayinde yatırım yapan veya yapacak olan mükellefler için önemli avantaj getiriyor. Dikkat edilmesi gereken, bu avantaja konu yatırımın
2017 yılında gerçekleştirilen kısmı olmasıdır.

TASARIDA YER ALAN VERGİYE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELERİN SATIRBAŞLARI

Yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar BSMV’den istisna ediliyor.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri de döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna ediliyor.
Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi deniz ve iç su araçlarının vize işlemleri harçtan istisna hale getiriliyor.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna tutuluyor.
Belediye ve il özel idarelerinin gayrimenkul teslimleri KDV’den istisna ediliyor. Bu uygulama geçmişe yönelik olarak da genişletiliyor.
Gümrük mevzuatı gereğince eksik vergi ödenmesi vs. nedenlerle el konulan taşıt araçlarının ÖTV eksikliklerinin giderilme esasları yeniden belirlenerek bu araçların sahiplerine iadesine imkan sağlanıyor.
Yabancı bayraklı gemilerin Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne girişleri teşvik ediliyor. Ayrıca, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydedilen gemi ve yatlara ilişkin istisnaların kapsamı genişletiliyor ve sicilden çıkış da kolaylaştırılıyor.
Sanayi sicil belgesini haiz küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin birleşmeleri halinde kurumlar vergisi 3 yıl için indirimli uygulanacak.

DİĞER DÜZENLEMELER

Emekli ikramiyelerinde 30 yıllık sınır Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kaldırılıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu çalışma esasları yeniden belirleniyor.
Evde bakım şartlarını gelir artışı nedeniyle aşanların cezalı durumlarında iyileşme sağlanıyor.
Bireysel emeklilik şirketlerinde devlet katkısı ödenmesinde zaman farkına dayalı yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan problem çözüme kavuşturuluyor.
Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının belirlediği şartları sağlayan vergi muafiyeti tanınmış vakıflara bedelsiz Hazine veya kamuya ait gayrimenkuller üzerinde 49 yıllık irtifak hakkı verilebilecek.
KOBİ’lerin krediye ulaşma imkanları artırılarak Kredi Garanti Fonu’nun kefalet hacmi 250 milyar TL’ye çıkarılıyor.
Çek senet borçluları için ödemeleri kaydıyla sicil affı getiriliyor.

 

Kaynak: http://www.itohaber.com/koseyazisi/205057/imalat_sanayi_yatirimina_tesvik_artiriliyor.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları