İstihdamın artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı şeklinde aktif işgücü hizmetleri yürütülmektedir. Bu yazımızda, hem işsizler, hem de işverenler açısından pek çok avantajın söz konusu olduğu işbaşı eğitim programları hakkında bilgi verilecektir.

İstihdamın artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı şeklinde aktif işgücü hizmetleri yürütülmektedir. Bu yazımızda, hem işsizler, hem de işverenler açısından pek çok avantajın söz konusu olduğu işbaşı eğitim programları hakkında bilgi verilecektir.

İşbaşı Eğitim Programı nedir?

İş-Kur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin, yine İş-Kur’a kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini amaçlayan bir işi işbaşında öğrenmeyi sağlayan programdır.

İşbaşı Eğitim Programı ile ne amaçlanmaktadır?


İşbaşı eğitim programı ile bir yandan iş arayan, ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler için iş tecrübesi kazandırılması amaçlanırken, bir yandan da işverenlere ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirerek, doğru işçi bulma olanağı sağlanması amaçlanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı'ndan hangi işverenler yararlanabilir?

İşbaşı eğitim programlarından;

- SSK (4/a) statüsünde en az 2 çalışanı bulunan,

- İş-Kur’a kayıtlı olan işverenler, yararlanabilmektedir.

İşverenler İşbaşı Eğitim Programı'na nasıl başvurabilirler?


İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanmak isteyen işverenler, İş-Kur tarafından kendilerine tahsis edilecek iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan İş-Kur İl Müdürlükleri'ne/Hizmet Merkezleri'ne giderek başvuruda bulunabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir?

İşbaşı Eğitim Programı'na katılmak isteyenlerin;

- 15 yaşını doldurmuş olması,

- İş-Kur’a kayıtlı olması,

- İşsiz olması, yeterli olmaktadır.

Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı'na katılacak kişiler nasıl belirlenmektedir?

İşverenler, programa katılacak kişileri (kursiyerleri) doğrudan kendileri seçebilecekleri gibi, İş-Kur’dan katılımcı talebinde bulunup, kendilerinin belirlemiş oldukları özel şartları taşıyan kişiler arasından kendilerine yönlendirilecek adaylardan istediklerini seçerek de işbaşı eğitim programı düzenleyebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programının süresi ne kadardır?


İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilmektedir. Program günde en az 5 saat, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati aşmamak kaydıyla planlanabilmektedir. Ayrıca, İş-Kur tarafından uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenebilmektedir.

Programın işverene faydaları nelerdir?

İşbaşı eğitim programlarının işverenlere aşağıdaki şekilde fayda sağlamaktadır.

- İstihdam etmek istedikleri kişi işbaşında görme, mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemlemek suretiyle doğru işçiyi şeçme imkanına sahip olmak,

- İşçi arama maliyetlerinden kurtulmak,

- Program süresince herhangi bir yükümlülüğün olmaması nedeniyle işgücü maliyet avantajından yararlanmak

Programın kursiyerlere faydaları nelerdir?

İşbaşı eğitim programları kursiyerlere aşağıdaki şekilde fayda sağlamaktadır.

- Eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanmak,

- Üniversite öğrencilerinin (burs veya öğrenim kredileri kesilmeksizin) zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yaparak, iş arama sürecindeki deneyim eksikliklerini gidermek,

- Günlük 50 TL, aylık 1300 TL net gelir elde etmek,

- İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primlerinin kurs süresince İş-Kur tarafından ödenmesi suretiyle sosyal sigorta ve sağlık güvencesinden yararlanmak.

İşbaşi Eğitim Programı'na katılan kursiyerlerin istihdam edilmesi durumda işverenlere nasıl bir teşvik sağlanmaktadır?

a) Sigorta primi teşviki


31 Aralak 2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayanların, programın tamamlanmasından itibaren işe alınması halinde aşağıda belirtilen sürelerle asgari ücret üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

catsdgs.jpg


b) Vergi teşviki


İşbaşı eğitimine katılan kişilere İş-Kur tarafından yapılan ödemeler dışında, programı yürüten işverenler tarafından yapılan ve her bir katılımcı itibariyle aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40'ıncı maddesi uyarınca safi kazancın tespitinde vergi matrahından gider olarak indirilebilmektedir.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları