İşverenlerin personel yetiştirilmesindeki sürece ilişkin maliyetinin düşürülmesi, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimleri ile sağlanabilmektedir.

İşverenlerin personel yetiştirilmesindeki sürece ilişkin maliyetinin düşürülmesi, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimleri ile sağlanabilmektedir.

Bu programlar ile hem işletmeyi yakından tanıyan çalışanlar yetişmekte hem de genç işsizlere işbaşı eğitim ile mesleki standartlarını geliştirebilmeleri için şans tanınmakta ve hem de yeni iş bulmalarını sağlayabileceği yetenekler kazandırılmaktadır.  Öncelikle, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'nu bu faaliyetlerinden ötürü kutlarız.  Aktif işgücü hizmetleri, gerek nitelikli istihdam artışının, gerekse de işverenlerin bu istihdam artışına katılımının sağlanması amacıyla Türkiye Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu hizmetler sayesinde, işgücünün niteliği artıyor ve uzmanlaşma sağlanıyor. İşverenler ise, aradığı niteliklere uygun personelleri istihdam etme şansına kavuşuyor. Nitelikli işgücünün oluşturulmasında teorik eğitim için kurslar, pratik eğitim için işbaşı eğitim programları ve istihdamın sağlanması için de prim teşvikleri uygulanmaktadır.

- İşbaşı Eğitim Programları ve İşveren Prim Teşviki

- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi ve İşveren Prim Teşviki

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşsizlik Sigortası İşveren Prim Teşviki

- 6111 sayılı Sigorta Prim Teşviki

- 6645 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvik (Henüz SGK uygulama genelgesi yayınlanmadığından fiilen uygulanmamaktadır)

İşbaşı eğitim programları, İş-Kur'a kayıtlı işsizlerin yine İş-Kur'a kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitimi programları, programın niteliği gereği vasıflı meslekler (mühendislik, muhasebe gibi) için düzenlenmektedir. Vasıf gerektirmeyen işler (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı gibi) için işbaşı eğitiminin yapılması mümkün değildir.

Hangi meslekte işbaşı eğitim programının düzenleneceği konusu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yetkilidir.

İşbaşı Eğitim Programları'ndan kimler yararlanır?

Kişiler açısından;

- İş-Kur'a kayıtlı işsizler,

- 15 yaşını tamamlamış olmak,

- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

- Emekli olmamak,

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, uygun görüş almak,

- Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç),

İşyerleri açısından


- 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun gereğince 4(a) (SSK) kapsamında en az iki kişi çalıştıran işyerleri yararlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programları'na katılımcı sayısının tespiti

- 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan işyeri 1 katılımcı,

- 11 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerleri için ise fiili çalışan sayısının 10’da 1’i kadar katılımcı sağlanabilir.

Diğer yazımızda, işbaşı eğitim programlarının bilinmesi gereken özelliklerini yazmaya devam edeceğiz,

Kaynak: http://www.dunya.com/isbasi-egitimi-programinda-bilinmesi-gerekenler-1-162544yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları