Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) 45 yaşını doldurmamış 5510 sayılı Kanunun 4/a(işçi) ve 4/c(memur) statüsünde çalışanlar 2017 yılı başından itibaren çalışan sayıları, özel ve kamuda çalışma durumları dikkate alınarak kademeli olarak sisteme dahil edilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) 45 yaşını doldurmamış 5510 sayılı Kanunun 4/a(işçi) ve 4/c(memur) statüsünde çalışanlar 2017 yılı başından itibaren çalışan sayıları, özel ve kamuda çalışma durumları dikkate alınarak kademeli olarak sisteme dahil edilecek.

Kademeli geçiş

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde  otomatik katılım sürecinin 1 Ocak 2017'den itibaren başlayacağını sürecin daha sağlıklı, verimli ve etkin işlemesi için sisteme “kademeli geçiş” kararı aldıklarını açıkladı. Kademeli geçiş düzenlemesine göre;

--ILAN

Bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de,

-Memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de,

-100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017'de,

-Mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'de,

Özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018'de,

Özel sektörde faaliyet gösteren 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019'de

Sisteme dahil edilecek.

Devlet desteği

Bireysel Emeklilik sistemine giren çalışanlara yüzde 25 Devlet  desteği verilecek. İki aylık cayma süresi sonunda cayma hakkını kullanmayıp sistemde kalanlara  bin lira Devlet desteği sağlanacak.

Cayma hakkı

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları ile varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Ödenecek prim miktarı

Çalışanın ödeyeceği  katkı payı/prim, çalışanın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası  Kanununun 80 inci maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacak. Hemen belirtelim yüzde 3 oranını iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Buna göre, bugünkü asgari ücretle çalışan bir kişinin BES’e ödeyeceği prim/katkı tutarı aylık 49, 41 lira olacak. Aylık  10.705, 5 lira tavandan ücret alan  olan bir çalışan 321.165 lira sisteme katkı payı/prim ödeyecek. Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından ilgili şirkete aktarılacak.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/isci-bese-ne-kadarprim-odeyecek-742861

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları