İşverenler dikkat! Yanlış hesaba ceza yağacak

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  16.05.2018 tarihli 7144 sayılı Kanun 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Kanuna göre işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken; bildirge, beyanname, belge veya defterlerdeki tutarlarda hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için işverenlere 15 günlük süre verilecek.

Bu sürede düzeltme yapılmazsa ceza uygulanacak. Konunun  ayrıntılarını açıklayalım. 

Süre verilme şartları  
Hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilebilmesi ve ek süre verilebilmesi için; 
-Çalışanların çalışma gün sayıları eksiksiz bildirilmesi, 
-Eksik bildirilen miktarın tutarı toplam tutarın  yüzde1’ini geçmemesi, 
-Eksik bildirilen tutar brüt asgari ücretin üçte birini( 676,5 TL’yi) geçmemesi, 
Gerekiyor. 

 Yukarıda belirtilen üç şartın birlikte gerçekleşmesi halinde işverene bu eksikliğin giderilmesi için 15 gün  süre verilecek. İşveren verilen süre sonunda eksiklikleri gidermezse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanacak. 

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

Konuyu örneklerle açıklayalım. 

Örnek 1: (A) İşyerinde 10 sigortalı için 300 gün üzerinden 25.000 TL  prime esas kazanç(matrah) bildirildiğini varsayalım. Bu sigortalılardan birisi için prime esas kazanç tutarı 150 TL eksik bildirilmiştir.  Eksik bildirilen prim miktarı asgari ücretin üç te biri olan 676,5 TL’den az ve toplam pirim miktarının yüzde 1’inden de az olduğu için işverene direkt idari para cezası uygulanmayacak. Bunun yerine işverene tebligat yapılarak 15 gün içerisinde ek prim bildirgesi vermesi istenecek. 

Örnek 2:  Birinci örneğimizdeki eksik bildirilen 150 TL prim miktarı işyerinde çalışan  işçi Mehmet Beyin  çalışma süresinin eksik bildirilmesinden kaynaklanıyor ise bunun için ayrıca  işverene tebligat yapılmayacak. İdari para cezası uygulanacak. Bu tür durumlarda  miktarın asgari ücretin üçte birini geçip geçmediği veya prim matrahının yüzde 1’inden düşük olup olmadığına bakılmayacak. 

Örnek 3: (B) işyerinde40 işçi için 50.000 TL prime esas kazanç bildirildiğini varsayalım. İki İşçi için 600 TL eksik bildirimde bulunulmuş olsun. Bu durumda asgari ücretin üçte birinden az miktarda prim bildirilmemiş olmasına rağmen, toplam matrahın yüzde 1’inden daha çok bildirilmemiş prim bulunduğu için işverene 15 gün içerisinde bu durumu düzeltilmesi için tebligat yapılmayacak. Doğrudan 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanacak.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Arif Temir - Güneş Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları