İşçilerin genellikle gece döneminde çalıştıkları işyerinde uyumalarına rastlanılabiliyor. Gece döneminde bekçilik yapan veya işyerinin korunmasında görev alan yalnız başına çalışanlarda uyuma oranı daha yüksek olabiliyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin  nöbet esnasında uyumaları çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.


İşçilerin genellikle gece döneminde çalıştıkları işyerinde uyumalarına rastlanılabiliyor. Gece döneminde bekçilik yapan veya işyerinin korunmasında görev alan yalnız başına çalışanlarda uyuma oranı daha yüksek olabiliyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin  nöbet esnasında uyumaları çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

İşçi tehlikeli işte çalışıyorsa
Yargıtay uyuyan işçilerle ilgili vermiş olduğu bir kararda “işçi, baraj inşaatında dinamit deposunda bekçi olarak çalışmaktadır. Niteliği itibariyle yapılan iş  tehlikeli iştir. Bilindiği üzere kanunda işin tehlikeli olması yeterli olup zarar aranmaz. Davacı işçinin dinamit deposunda bekçilik yaparken uyuması yasa hükmünün tereddütsüz uygulanmasını haklı kılacağını” belirtmiştir.  Bilindiği üzere kanunda İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek işverene bildirimsiz/derhal/haklı fesih hakkı veriyor. ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.10.2002 tarih, Esas2002/5385, Karar 2002/20192  sayılı kararı) Haklı nedenle  fesihlerde işverenlerin işçilere tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.
İşçi tehlikesiz işte çalışıyorsa
Yargıtay vermiş olduğu başka bir kararda “davacı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum işverence haklı değil geçerli fesih nedeni olduğuna” karar vermiştir.(Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 09.02.2009 tarih, Esas 2008/11037, Karar 2009/1879 sayılı kararı). Yargıtay işçinin bir kez uyuması halinde işverenin işçiyi işten haklı olarak çıkaramayacağını, ancak geçerli nedenle çıkarabileceğini belirtmiştir. Bir başka deyimle tazminatsız olarak çıkaramayacağını, ancak geçerli nedenle tazminat ödeyerek çıkarabileceğini belirtmiştir. Yargıtay işçi tehlikeli olmayan bir işte bir kez uyursa işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkaramayacağını belirtmiştir.     
Yargıtay kararlarına göre işçinin yapmış olduğu işin niteliğine göre işçinin işten çıkarılma şekli belirleniyor. Tehlikeli işte çalışan işçi ilk uyumasında işten tazminatsız çıkarılırken, tehlikesiz işte çalışan işçi bir kez uyuduğunda ancak tazminatlı olarak işten çıkarılabiliyor.
İşçilerin işyerinde uyumamaları konusunda işverenler tarafından uyarılmaları, işçilerinde çalışırken işyerinde uyumamaları  konusunda gerekli özeni göstermeleri gerekiyor. Aksi halde işçiler işten atılabilirler.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/isyerinde-uyuyan-iscinin-basina-gelenler-646210

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları