Okurlarımızdan Recep Bey geçen hafta gönderdiği e-postasında güzel bir soru sormuş. Kendisinin 2015 yılında bir şirketin hisse senetlerini aldığını ve 2015 yılında hisse senetleri nedeniyle yaklaşık 40 bin TL kâr payı aldığını söylüyor ve 2016 yılında bu gelirinden ötürü beyanname verip vermeyeceğini soruyor.

Okurlarımızdan Recep Bey geçen hafta gönderdiği e-postasında güzel bir soru sormuş. Kendisinin 2015 yılında bir şirketin hisse senetlerini aldığını ve 2015 yılında hisse senetleri nedeniyle yaklaşık 40 bin TL kâr payı aldığını söylüyor ve 2016 yılında bu gelirinden ötürü beyanname verip vermeyeceğini soruyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda vergilendirilmesi gereken unsurların birisi de menkul sermaye iratlarıdır. Yani faiz, repo, kâr payı, tahvil, bono faizleri gibi gelirlerden de vergi alınması gerekiyor. Ancak bu gelirler vergi kapsamına alındıktan sonra birçok kapsamlı istisna hükümleri konulmuş ve vergi dışı bırakılmış.

Kâr payı ne demek?
Recep Bey’in sorusunu cevaplamadan önce neyden bahsettiğimizi açıklamamızda fayda var. Acaba ‘kâr payı’ derken ne anlamalıyız? Gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından kâr payı sayılan gelirleri şöyle sayabiliriz:
Her çeşit hisse senetlerinin kâr payları,
İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları.

Kâr payının yarısı vergiden istisna

Öncelikle belirtelim ki bir şirketten hisse senediniz nedeniyle kâr payı alıyorsanız kârın dağıtımı sırasında şirket tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılıyor ve sizin adınıza vergi ödeniyor. Ama bunun yanında kâr payı belli bir tutarı aşarsa sizin de beyanname vermeniz gerekli.
Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna oluyor. Örneğin; yıllık 100 bin TL kâr payı geliriniz varsa 50 bin TL’si için kesinlikle beyanda bulunmuyorsunuz. Geri kalan yarısı için ise ilginç bir uygulama var.
İstisna olan kâr payının yarısı düşüldükten sonra geriye kalan tutar, beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, 29 bin TL’yi aşıyor ise beyan ediliyor ve üzerinden vergi ödeniyor. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, şirket bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan yüzde 15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı indiriliyor.
Örneğin; yıllık 50 bin TL kâr payı geliriniz varsa, öncelikle yarısı (yani 25 bin TL’si) istisna kapsamında olduğundan düşülüyor. Geriye kalan kısım 29 bin TL’den küçük olduğundan herhangi bir beyanname vermenize gerek olmuyor.
Dolayısıyla yıllık 58 bin TL’nin altında kâr payı geliri elde edenlerin beyanname verme yükümlülükleri bulunmuyor. Sorumuzu soran Recep Bey’in kâr payı geliri de 40 bin TL olduğundan beyanda bulunmasına gerek yok.

Son gün 25 Mart

Eğer kâr payı geliriniz yıllık 58 bin TL’yi geçiyorsa mutlaka beyanname vermeniz gerekiyor. 1 Ocak - 31 Aralık 2015 döneminde elde edilen beyana tabi menkul sermaye iratlarının, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 25 Mart akşamına kadar beyan edilmesi gerekiyor.
Beyannameyi doldururken şirket tarafından kesilen yüzde 15’lik vergiyi mahsup etmeyi unutmayın. Hatta mahsup sonrasında mahsup edilmesi gereken tutar fazla çıkarsa vergi iadesi bile alabilirsiniz. Eğer mahsup sonrasında da ödenecek vergi çıkarsa hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmeli.

Kaynak: http://www.meydangazetesi.com.tr/kr-payini-beyan-edecek-miyim-makale,2883.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları