Kimler amme borçlusu kabul edilir?

.

Muhasebe Ücretlerini Tahsil Etmekte Sorun Mu Yaşıyorsunuz? > muhasebepos.com (TIKLAYIN) 

Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK’nun açıkladığı amme borçlusu kavramı vergi ödevi ile ilgili hükümlendirilen gerçek veya tüzel kişileri kapsamaktadır. Bu nedenle, 6183 sayılı kanuna göre amme borçlusu kavramı geniş bir kavram olup, amme alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlularını, kefili ve yabancı şahıs ve kurumların mümessillerini kapsamaktadır.

Vergi hukuku açısından kamu borçlusu kavramının mükellef ve vergi sorumlusu haricinde kalanlar yönünden ayrıştırılması gerekecektir. 6183 sayılı yasaya göre tanımlanan amme borçlusu kavramı içinde daha geniş anlamda ikincil amme borçluları da yer almaktadır. İkincil amme borçluları asıl mükelleften başka mükellef yerine geçen vergi sorumlusu olarak borçlu olabilmektedir. Bazı hallerde kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıslar bile amme borçlusu gibi takip edilebilmektedirler.(1)

4850 Muhasebe Bürosuna Para ve Zaman Kazandırıyoruz! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre kamu borçlusu:

1. Kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişileri,

2. Kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilerini

3. Amme alacağını ödemek zorunda olan mükelleflerin kanuni veya mansup mirasçılarını,

4. Bizzat vergi mükelleflerini,

5. Vergi sorumlularını,

6. Vergi borcuna kefil olanları, (6183 sayılı yasa md.57)

7. Yed eminleri, (6183 sayılı yasa md.57)

8. Yabancı şahıs veya şirketlerin temsilcilerini,

9. Limited şirket müdürlerini, (6183 sayılı yasa md.35 ve mük md.35)

10. Kolektif şirketlerin ortaklarını,

11. Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler, (3568 sayılı yasa md.12)

12. Tasfiye memurları ve tasfiye yürütenler, (Bkz. 6183 sayılı yasa md.33)

13. Mal alım satımına taraf olanlar ile hizmetten faydalananlar, (213 sayılı VUK md.11)

--------------

(1) 6183 sayılı kanunun AATUHK’nun 79. md.

Kaynak: Av. Nazlı Gaye Alpaslan - https://www.hurses.com.tr

MUHASEBE BÜRONUZA KAZANÇ SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ YAZILIMLARI

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları