Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2013 yılı para ve kur politikalarını bir basın toplantısı yaparak kamuoyu ile paylaştı. Bir önceki yıla göre öne çıkan en belirgin durum, 2013 yılının hem Türkiye hem de genel olarak dünya ekonomisi açısından normalleşme sürecinin görüleceği bir yıl olarak vurgulanmasıydı. Bu nedenle, 2013 yılında daha ziyade olağanüstü dönem politika önlemleri yerine normal dönem politika önlemlerinin uygulanacağı mesajı verildi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2013 yılı para ve kur politikalarını bir basın toplantısı yaparak kamuoyu ile paylaştı.

Bir önceki yıla göre öne çıkan en belirgin durum, 2013 yılının hem Türkiye hem de genel olarak dünya ekonomisi açısından normalleşme sürecinin görüleceği bir yıl olarak vurgulanmasıydı. Bu nedenle, 2013 yılında daha ziyade olağanüstü dönem politika önlemleri yerine normal dönem politika önlemlerinin uygulanacağı mesajı verildi.

Döviz alım satımı politikası rafa kalktı. Yeni politika önlemi kaldıraca bağlı karşılık uygulaması
Olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece 2013 yılında piyasaya döviz alımı veya satımı yönünde müdahale yapılmayacak. İlk uygulaması 2014 yılından başlamak üzere kaldıraca bağlı zorunlu karşılık oranı uygulaması yeni bir politika önlemi olarak kamuoyuna tanıtıldı.

Başkan Başçı son faiz indirimi ve bu yıl içerisinde uygulanan rezerv opsiyon katsayısı (ROK) uygulaması konularında da açıklamalarda bulundu. 2013 yılında piyasadan doğrudan döviz alımı yoluna gidilmemesine rağmen döviz rezervlerinde ROK ve ihracat reeskont kredileri aracılığıyla artış sağlandığını belirtti. Bu uygulamalardan ihracat reeskont kredileri yoluyla 2012 yılında sağlanan net rezerv artışı 8,3 milyar dolar, ROK aracılığıyla sağlanan artış 17 milyar dolar, altın olarak tutulan karşılıkların değeri 10 milyar dolar da ilave edildiğinde yıl içerisinde brüt rezervlerde toplam yaklaşık 35 milyar dolar artış sağlanmıştır.

Başkan Başçı'nın altını çizdiği en önemli konu 2013 yılında daha normal koşullarla bir başlangıç yapıldığıydı. Bu nedenle 2012 yılının son çeyreğinde artan büyüme ivmesine 2014 yılında da %4 büyüme hedefi doğrultusunda rahat bir şekilde ulaşılabileceği öngörülüyor.

Başkan Başçı'dan IMF raporuna anlamlı cevap
Son IMF raporundaki değerlendirmelere de değinildi. IMF raporunun daha önceki dönemleri içerdiğine değinen Başkan, kendilerini bu değerlendirmeden ziyade IMF Başkanı'nın Merkez Bankaları'nın yeni politikalarının etkinliğine yaptığı vurguyu dikkate aldıklarını, değişen bu yaklaşımın zaman içerisinde uzmanlar düzeyine de yayılacağını ifade etti. Başkan Başçı'nın bize göre son derece yerinde ve anlamlı olan bu cevabı, geçen dönemlerde daha ziyade gelişmekte olan ülkelere borç veren ülkelerin alacaklarını garanti altına alma temel kurgusu ile dizayn edilen IMF politika kurgusunun, krizin getirdiği yeni boyuta uyarlanma sürecinin de bir hayli geriden geldiğini veciz bir şekilde ortaya koydu.

Esasen gerek kredi derecelendirme kuruluşları gerekse IMF gibi uluslararası kuruluşların 2008 dünya krizini öngörememelerinin altında odaklanılan bu ana yaklaşımdaki sakatlık yatmaktadır.

Merkez Bankası Başkanı açıklamalarında altı çizilen ve geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak en temel konu; 2012 yılında büyüme oranından fedakarlık pahasına oturtulmaya başlanan, ihracata dayalı büyüme stratejisinin önümüzdeki yıl da sürdürüleceğine yapılan vurgu oldu. Başkan Başçı bunu, dış talepteki artışa paralel iç talep artışına izin verileceğini ifade ederek yaptı. Başlıkta da belirttiğimiz gibi, 2013 yılında uygulanacak Merkez Bankası politikalarının temelinde, kredi büyümesi ve dengeli kur politikası olacak.

Kaynak: http://ekonomi.bugun.com.tr/kur-istikrari-ve-kredi-buyumesi-kontrolu-yazisi-216783

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları