''Fırında palete kolunu kaptıran genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çalışan 15 yaşındaki Serhat Bilmez, palete kolunu kaptırması sonucu hayatını kaybetti. ''


 

''Fırında palete kolunu kaptıran genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çalışan 15 yaşındaki Serhat Bilmez, palete kolunu kaptırması sonucu hayatını kaybetti. ''
Bu haber bir çok gazete de yer almasına rağmen,günlük bir haber gibi geçiştirildi.


Toplumumuzda bu haberler artık kabullenilmiş olduğundan biz bir kez daha olayın vehametini  işlemek istedik.


Ülkemizde istihdam oldukça önemli bir kavramdır.İstihdam edilenler kurallara uyan işyerlerinde sıkıntı yaratmaz.

Kurallara uymayan işyerleri açısından sıkıntılıdır.

a.)Genç işçi kavramına bakılmadan kayıt dışı çalışma

b.)İş Kanunun yönetmeliğini görmezden gelmek

c.)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçe saymak

Sonuç ortada ;

Hiç bir şey olmaz mantığı ile hareket edilerek,genç yaşta ölümle tanışan bedenler yada ağır iş kazası sonucu uzuv kayıpları.

Ali Tezel com sitesinde her yıl bu konuyu yılda birkaç defa yazmamıza rağmen bu ölümler engellenemiyor.

İş Kazasının soğuk yüzü ÖLÜM!

İnsan yaşamını sonlandıran en önemli kazalardan biri, iş kazalarıdır. İş kazaları, bir işi yaparken veya o işi yapma çabası gösterirken oluşabilen kazalardır. İş kazası olarak işyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla veya ölümlerle sonuçlanan , kaçınılmazlık ilkesi de dikkate alınanları kapsıyor.

GENÇ İŞÇİ ÇALIŞMA NEDENİ?

Genç işçi aile ekonomisine katkıda bulunur.Kırsal kesimden kente göç,çok çocuklu aileler,ekonomik alt yapının bozuk olmasından kaynaklanıyor.

Kısaca hane halkı gelirine katılım genç işçilerin çalışma hayatına girmesi ile ortaya çıkıyor.

GENÇ İŞÇİ EĞİTİMSİZ

Genç işçiler eğitimsiz oldukları için iş kazası riski en yüksek olan seviyededir.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ YILLARA GÖRE

Ø  2013 yılında 59,

Ø  2014 yılında 54,

Ø  2015 yılında ise 63 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Son üç yılda iş kazalarında yaşamını yitiren 176 çocuk işçinin 92’si tarım, 20’isi inşaat, 14’ü ticaret/eğitim, 11’i metal, 6’sı gıda, 6’sı tekstil, 5’i konaklama/eğlence, 5’i taşımacılık, 5’i genel işler, 3’ü kimya, 2’si çimento, 1’i maden, 1’i iletişim, 1’i metal ve 1’i sağlık işkolunda çalışıyordu. 3 çocuğun ise çalıştığı işkolu belirlenemedi.

12 yıldır yürürlükte olan ''ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'' esaslarını görmezden gelinerek , İş Kazası geçirmek suretiyle hayatlarını kaybettiklerine şahit oluyoruz.

Sömestr ve yaz tatillerinde öğrenci olanlar aile bütçesine , okul masraflarına katkı olması amacıyla çalışan gençler,gerekli önlemler alınmayan,iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili koruyucu ekipmanlar verilmeyen,mesleki yeterliliğe sahip olmadan tehlikeli,çok tehlikeli işlerde çalıştırılarak yaşamları ince bir hayat çizgisine bağlanarak, hayatlarını riske atıyorlar

Yönetmeliğin amacı, genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir.

Genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Piyasa koşullarında baktığımızda kanun ve  yönetmeliğin görmezden gelinerek gençlerin çalışmaya zorladıklarını görmekteyiz.

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.

Özellikle işverenler genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.

İŞ KAZASI DENETİMLERİNDE EN ÖNEMLİ BULGU DA SÖZLEŞME OLMAMASI/EĞİTİM EKSİKLİĞİ

İşveren;

a) Genç işçinin velisi veya vasisine, genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.

b) Okula devam eden genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder.

c) Genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır.EĞİTİM

İşveren, genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir.

İşveren, genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır;

a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,

b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,

c) İş organizasyonları,

d) Genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi.

Değerlendirmeye göre genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Çalışma şartları incelemeye alındığında;

Ø  6331 göre İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemi Alınacaktır.

Ø   Sağlık koşulları elverişli değilse çalıştırılmayacaktır.

Ø  Genç bedenlere  ağır iş yapmayacaklardır.

Ø  Psikolojik baskı yapacak işlerde çalışmayacaklardır.

Ø  Genelde gençlerin yeteneklerine uygun işlerde çalışacaklardır.

Ø  Genç işçi ile (veli onayı alınarak) iş sözleşmesi yapılacaktır.

İşverenler kurallara uyarsa 15 yaşındaki gençlerimiz ölümlü yada uzuv kayıplı iş kazaları ile karşı karşıya kalmaz.

İDARİ PARA CEZASI

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.560 TL. uygulanacaktır.

KAYITDIŞI OLMASI HALİNDE

SGK İdari Para Cezaları,İş Kazası ile ilgili tedavi masraflarının işverenden alınması,ölüm halinde hak sahiplerine bağlanacak aylık/gelir de kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınarak geriye dönük aylık/gelirlerin kazaya sebep verenden istenmesi.


Ayrıca Ceza Kanunu hükümleri,maddi ve manevi tazminat davaları açılacaktır.

Kaynak: http://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8197

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları