Limited şirketin tür değişimi sonucu anonim şirkete dönüşümü

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

SORU: Anonim ve limited şirketlerde tür değişimi ile ilgili prosedürler nelerdir?

CEVAP: AŞ ve LTD’lerde tür değişimi eski adıyla nev’i değişikliği uygulaması Yeni TTK md.180-190 ile düzenlenmiştir. Buna göre, limited şirketten anonim şirkete tür değişimi neticesi dönüşen uygulamada aşağıdaki belgeler ticari sicile sunulacaktır:

 1. İmzalı dilekçe,
 2. GK onaylı tür değişim planı,
 3. Müdürler kurulu tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu,
 4. Yeni türe ilişkin ana sözleşme (2 adet),
 5. Tür değiştirmeye ilişkin GK kararı (2 adet noter tasdikli),
 6. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediği hakkında SMMM veya YMM raporu ve eki faaliyet belgesi,
 7. Şirketi temsile yetkililerin noter onaylı imza beyannamesi,
 8. Sermaye artışı var ise, artırılan sermayenin %004 ödeme dekontu,
 9. Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço,

10-Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço düzenlenecektir.

 Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN)

SORU: Anonim şirketten limited şirkete dönüşüm sırasında arancak karar nisabı nedir?

CEVAP: TTK md.421’in 5.bent hükümleri saklı kalmak şartıyla anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’ünü karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların 2/3’ünün ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.


SORU: Hangi şirketler tür değişimi yoluyla anonim şirket olabilir?

CEVAP:

 1. Limited şirket,
 2. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket,
 3. Kollketif şirket,
 4. Komandit şirket,
 5. Kooperatif.

 

SORU: Hangi şirketler tür değişimi yoluyla limited şirket olabilir?

CEVAP:

 1. Anonim şirket,
 2. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket,
 3. Kollektif şirket,
 4. Komandit şirket,
 5. Kooperatif.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Av. Nazlı Gaye Alpaslan - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları