Değerli DÜNYA okurları, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, bölgesel ve global denge, çekişme ve sorunlar nedeniyle büyük tedirginliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Değerli DÜNYA okurları, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, bölgesel ve global denge, çekişme ve sorunlar nedeniyle büyük tedirginliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.


Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi tüm bu sorunların üstesinden gelecek çözümler üretme becerisini göstereceğine inancım tam. O nedenle güncel sıkıntılardan hareketle pozisyon almak yerine meselelere daha uzun soluklu ve stratejik bakıyor olmakta fayda var.

Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın çabası

Değerli Dünya okurları, Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın (kendi alanıma girdiği, daha yakın gözlemleme fırsatım olduğu için ifade edebiliyorum) yatırım ortamının iyileştirilmesi, teşviki, yatırımcıların sorunlarının giderilmesinde samimi bir çaba içinde olduğunu, kendisine iletilen sorunların çözümüne dönük hızlı düzenlemeler yaptığını, gerekiyorsa kanuni değişikliklerin hızla hayata geçirilmesini sağladığını, sürekli iş aleminin temsilcisi kurumlarla temas halinde, açık ve toparlayıcı çaba içinde olduğunu gözlemliyorum.

İş alemine tavsiyem, içlerinden, kendi aralarında konuşmak, sızlanmak veya eleştirmek yerine işleyişle ilgili günlük sorunların tespiti ve çözümüne dönük fikirlerini, özellikle kurumsal platformlarını (oda, dernek, birlik vb.) kullanarak Devletle paylaşmalarıdır. Hep birlikte üretmek, ihracatı artırmak, değer yaratmak ve bu topraklarda VAR OLMAK, KALMAK zorundayız.

Temel sıkıntı

Yaptığımız sohbetler ve gelen sorulardan iş aleminin bir güven sıkıntısı içinde olduğunu görüyorum. İş alemini de iş adamları ve tüm beyaz yakalıları içerecek bir kavram olarak kullanıyorum.

Kabaca hangi başlıklar için ön plana çıkıyor?

• Kambiyo sistemine denetim, kısıtlamalar gelebileceği endişesi,

• Varlık barışı ile kayda alınan varlıklar üzerine “ekonomik denge vergisi” vb. bir servet vergisi konulabileceği kuşkusu,

• Mülkiyet hakkı konusunda tereddütler

• Çeşitli neden ve gerekçelerle bir anda sistem dışında bırakılabilme kaygısı,

• Yargı sistemine güvensizlik

Varlık ve vergi barışı konusunda bugüne kadar yaşadığımız tecrübeye baktığımızda rahatlıkla, bugüne kadar aksi bir tecrübe yaşanmadığını paylaşmak isterim. Diğer bir deyişle, Varlık barışı ile Türkiye’de kayda alınacak varlıklarla ilgili mali bir yükle karşılaşılmayacağı düşüncesindeyim.

Bu genel konularda atılacak rahatlatıcı adımlar Türkiye’nin en önemli sermayesi olan, girişimcilik ve üretimin motor gücünü oluşturan tecrübe ve entelektüel kapasitesinin erozyonunu engelleyebilecektir.

Teknik problemler hızlıca çözülecek gibi görünüyor

Varlık barışı konusunda, Maliye Bakanımız yaptığı toplantılarla sorunları dinledi ve bu soru ve sorunları çözmek için yakın zamanda bir tebliğ ile açıklamalar yapılacak.

Kabaca, en azından bizim gözlemlediğimiz sorunlar neler diye baktığımızda şöyle sıralayabiliriz:

• Beyan edilen varlıklarla ilgili, sadece son beyan edilen tutarı değil geçmiş beş yıllık bir dönemdeki hareketleri de içerecek şekilde bir koruma sağlanması,

• Başka kaynaklardan (ihbar, bir başka devletten bilgi vb.) gelebilecek bilgi ve belgelere dayanılarak bir inceleme yapılmaması,

• Geleceğe dönük olarak beyan edilen varlığın maliyetinin ne olacağı?

• Geleceğe dönük kur farkının Türkiye’de vergilenip vergilenmeyeceği?

• Banka veya aracı kurumlara ne, nasıl beyan edilecek? Varlık barışının tüm vergiler için geçerli olup olmadığı

Beklentimiz, yakın zamanda bu vb. soru ve sorunlara bir tebliğ ile rahatlatıcı yanıtların verileceği yönündedir.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/mali-idare-varlik-barisinda-yasanan-tereddutleri-gidermeye-hazirlaniyor/339881

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları