Anayasa Mahkemesi kararı 11/10/2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararı 11/10/2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir (510/27.maddesi3.fıkra)

Mülga 506 SSK 58’inci Maddesinde ‘’Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları,çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak kesilir.’’denilmiştir.

Konun çıkış noktası;

1996 yılında maluliyet aylığı bağlanan sigortalı 04/07/2006 tarihinde çalışmaya başlayarak ,SGK konuyu 02/07/2013 tarihinde tespit etmiş,yersiz aylıkları 04/07/2006 ila 02/07/2013 tarihinde ödenen malullük aylıklarını geri istemiştir.

Burada aslında konu malul kapsamında olan kişinin yeniden kendi isteğiyle 506 sayılı SSK kanunu ile çalışmaya başlamasıdır.

Bundan dolayı da aylığın kesilmesi itiraz nedeni oluşturmuştur.

Oysa Yüce Mahkeme değerlendirmesinde malullük haliyle belirli şartlar oluşması halinde aylık bağlanmasını Sosyal Devlet anlayışında pozitif ayrımcılıkla yorumlayarak,bu kişilerin artık çalışma gücü ortadan kalkmış kendilerine aylık bağlanmıştır diyerek kanuna bakış açısı getirmiştir.

Kanun koyucu da malulen emekli olanlara çalışmaması yönünde düzenlemeye de yer vermiştir.

Kısaca;

17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı SSK 16/10/2007 tarihli  ve 5698 sayılı Kanunun 1.Maddesiyle yapılan değişiklik öncesi yürürlükte bulunan 58/1.fıkrasının iptal talebi 14.07.2016 tarihli  ve E.2015/105,K2016/133 sayılı Kararla reddedildiğinden ,bu kurala ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin REDDİNE 14/07/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

**

Madde 58 – (16/10/2007 tarihli ve 5698 sayılı Kanunun hükmüdür.) Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 63 üncü maddenin (A) fıkrası hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya aylık bağlanması, kontrol muayenesi sonunda malullüğün devam ettiğinin anlaşılması şartına bağlıdır.

(*)63/A-A) (Değişik: 16/10/2007-5698/2 md.) Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

**

Madde 58 – (17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.) Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlayarak kesilir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8573

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları