Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul’da katıldığı bir toplantıda önemli değerlendirmeler yaptı. Şimşek, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde alınan ücretlerin yüksekliğine ve bu sistemin yüzde 25’lik devlet katkısı ile önemli ölçüde canlandığını dikkat çekerek bireysel emeklilik şirketlerinin kendilerine yatırılan bu fonları daha verimli değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul’da katıldığı bir toplantıda önemli değerlendirmeler yaptı. Şimşek, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde alınan ücretlerin yüksekliğine ve bu sistemin yüzde 25’lik devlet katkısı ile önemli ölçüde canlandığını dikkat çekerek bireysel emeklilik şirketlerinin kendilerine yatırılan bu fonları daha verimli değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kent rantlarının vergilendirilmesi konusunun yeni gelir vergisi tasarısı çerçevesinde gündemlerinde olduğunu tekrar hatırlattı.

2015’te Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen (ı) bendi uyarınca nakdi sermaye artırımına teşvik getirildiğini hatırlatarak, yurt dışında kaynak bırakıp bu kaynakları teminat göstererek yurt dışından borçlanma yapma yoluna giden şirketlerin artık bu kaynakları doğrudan nakdi sermaye artırımı olarak şirketlerine getirmelerini tavsiye etti. Gelir İdaresi’nin bilgisi dışında yurt dışında kaynak oluşturanların 2018’den itibaren muhtemelen bütün ülkeler arasında oluşturulan otomatik bilgi değişimi çerçevesinde vergi idaresinin bilgisine gireceğinin altını çizdi.

NAKDİ SERMAYE ARTIRIM TEŞVİKİ NASIL İŞLEYECEK?

Biz daha önce de bu köşede nakdi sermaye artırımına ilişkin teşvik düzenlemesinden bahsetmiştik. Ama bu düzenlemenin henüz yeterince anlaşılamadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yapılan yasal düzenleme ve yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlemeden kimlerin nasıl ve hangi oranda yararlanacağını tekrar hatırlatmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

GENEL ŞARTLAR


- Uygulamadan sermaye şirketleri yararlanacak.
- Artırılan nakdi sermaye tutarı TCMB tarafından yayınlanan bankalarca ticari kredilere uygulanan yıllık ortalama ticari kredi faizi ağırlıklı ortalamasının yüzde 50’si oranında indirim uygulanacak.
- Uygulamaya artırımın yapıldığı ay tam ay kabul edilerek başlanacak.
- Kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılda yararlanılamayan kısım sonraki yıllara devredilebilecek.

YASADAN KAYNAKLANANLAR SINIRLAMALAR

- Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri uygulamadan yararlanamayacak.
- Nakit dışındaki sermaye kısımları ve nakdi sermaye artışının borçla karşılanan kısımları indirimden yararlanamayacak.
- Sermaye azaltılması halinde azaltılan kısım itibarıyla bu imkandan yararlanılamayacak.

BKK İLE GETİRİLEN SINIRLAMALAR

- Gelirlerinin yüzde 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için yüzde 0.
- Aktif toplamının yüzde 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için yüzde 0,
- Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere yüzde 0.
- Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere yüzde 0.

ARTIRIMLI YARARLANACAKLAR

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
- Yüzde 50 ve daha az olanlar için ilave 25 puan,
- Yüzde 50’nin üzerinde olanlar için ilave 50 puan,

Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere ilave 25 puan, artırımlı uygulanacaktır.

SONUÇ


Yukarıya alınan sınırlamalar ve artırımlı uygulama dışında kalan sermaye şirketleri nakdi sermaye artırımında getirilen teşvikten yararlanabilecekler.

Kaynak: http://www.itohaber.com/koseyazisi/202080/basbakan_yardimcisi_simsek_ten_onemli_uyarilar.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları