Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanması için belirlenen tutara “Emeklilik Keseneği Esas Aylık” deniliyor.

Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanması için belirlenen tutara “Emeklilik Keseneği Esas Aylık” deniliyor.

Daha önce diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve giren personelin sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmetleri emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Diğer Hizmet İntibakı

Diğer sosyal güvenlik statülerine tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesinde hükme bağlanmış bulunuyor.

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri, teknik hizmetler, avukatlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri sınıfında görev yapanların memuriyet dışında aynı işlerde çalıştıkları sürede geçen kazanılmış hak aylığında değerlendirme hakkı hariç sigortalı hizmetler sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları etkiliyor, kazanılmış hak aylıklarında, yani görev aylıklarına ait derece ve kademelerde artış sağlamıyor.

Yeni Memurlarda Emekliliğe Esas Derece İntibakı Yok

Ancak 5434 sayılı Kanunun bu işleme dayanaklık teşkil eden ek 18 inci maddesi 5510 sayılı Kanunla 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmış olduğu için ilk defa 15.10.2008 ve sonrasında kamu görevlisi olarak 4/c sigortalısı sayılanlar hakkında 5434 sayılı Kanun ve daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirme yönteminin uygulanma şansı bulunmuyor. Sadece emekliliğe esas son hizmet süresinin hesabında dikkate alınabiliyor.

Emekli İkramiyesinde Durum

Her ne kadar, 5510 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) kapsamında sigortalı olanlar hakkında intibak yapılması işlemine son verilmiş ise de,

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlardan, emeklilik talebinde bulunanlara emeklilik ikramiyesi tutarının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanunun ek 82 nci maddesine göre emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

İntibakı Nasıl Yapılmalı?

Örneğin:

Dört yıllık fakülte mezunu olan ve Genel İdare Hizmetler kadrosunda 15.02.2003 tarihinde görev başlayan sigortalının göreve başlamadan önce (4/a) kapsamında geçen 630 gün sigortalı süresi bulunmaktadır. Bu durumda ilgilinin 14.03.2015 tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylık derece kademesi;

1 yıl 9 ay (4/a) süresi,

12 yıl 1 ay (4/c) süresi

olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay hizmet süresine göre memuriyete başlama tarihi olan 15.02.2003 tarihinden (4/a) süresi kadar (1 yıl 9 ay) geriye gidilerek sigortalının emeklilik keseneğine esas aylığı için terfi tarihi 15.05.2001 olarak bulunması gerekir.

Bu durumda örnekteki memurun kazanılmış hak aylık derecesi ile emekliliğe esas derecesinin ilerlemesi aşağıdaki biçimde bulunur. (Sicilden kaynaklanacak derece artışı varsayımı dışlanmıştır)

Örnek İntibak İşlemi

KHA Derece Kademesi

 

EKEA Derece Kademesi

 

Terfi Tarihi

Drc /Kdm

 

Terfi Tarihi

Drc /Kdm

 

 

 

15.05.2001

9/1

 

 

 

15.05.2002

9/2

15.02.2003

9/1

 

15.02.2003

9/2

15.02.2004

9/2

 

15.05.2003

9/3

15.02.2005

9/3

 

15.05.2004

8/1

15.02.2006

8/1

 

15.05.2005

8/2

15.02.2007

8/2

 

15.05.2006

8/3

15.02.2008

8/3

 

15.05.2007

7/1

15.02.2009

7/1

 

15.05.2008

7/2

15.02.2010

7/2

 

15.05.2009

7/3

15.02.2011

7/3

 

15.05.2010

6/1

14.03.2012

6/1

 

15.05.2011

6/2

15.02.2013

6/2

 

15.05.2012

6/3

15.02.2014

6/3

 

15.05.2013

5/1

15.02.2015

5/1

 

15.05.2014

5/2

15.02.2016

5/2

 

15.05.2015

5/3

14.03.2016

5/2

 

14.03.2016

5/3

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8283

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları