2108 sayılı Kanun gereğince, sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek 5510 sayılı Kanun ve gerekse SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarlarının 4/b sigortalısı sayılmaları gerekiyor.

2108 sayılı Kanun gereğince, sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek 5510 sayılı Kanun ve gerekse SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarlarının 4/b sigortalısı sayılmaları gerekiyor.

Muhtarların Sigortalılığının Başlama ve Bitişi

Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarının Muhtar seçildiklerine ilişkin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince onbeş içinde SGK’ya bildirilmeleri gerekiyor. Aynı şekilde muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren yine il veya ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle bildirilmesi gerekiyor.

Köy ve mahalle muhtarlarından aynı zamanda gelir vergisi mükellefliğinden dolayı 4/b sigortalısı durumunda olanlar muhtarlıkları sona ermesine rağmen ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmiyor.

SSK’lı Olarak Çalışan Muhtarların Durumu

Muhtarlardan aynı zamanda hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıklarının çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce sona ermiş sayılıyor.

Muhtarlık Borçlanması


2108 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince muhtar sigortalıların 1479 sayılı Kanun gereğince yaptıkları muhtarlık süresi borçlanması 5754 sayılı Kanunla 08.05.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, 10.09.1977 tarihinden önce muhtarlıkta geçmiş süreler borçlandırılamıyor.

Muhtarların Rapor Parası ve Sürekli İşgöremezlik Geliri Hakkı

Yürütmekte olduğu iş nedeniyle iş kazasına uğrayan muhtarlar, bu iş kazası nedeniyle yatarak tedavi gördükleri süre veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları süre için geçici iş göremezlik ödeneği (Rapor parası) alma hakkına sahipler.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik (özürlülük) nedeniyle, SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen muhtarlara da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması mümkün bulunuyor. Muhtarların geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri alma haklarından faydalanabilmeleri için, GSS primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Kadın muhtarın doğum yapması halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde adına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olması ve genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması koşuluyla, istirahat raporu aldığı doğumdan önceki sekiz hafta (çoğul gebelik halinde on hafta) ve doğumdan sonraki sekiz hafta olmak üzere toplam 16 (çoğul gebelik halinde 18) haftalık sürede, çalışmadığı her gün için, kendisine geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi de mümkün bulunuyor.

Ayrıca, kadın muhtarın veya “erkek muhtarın sigortalı olmayan eşinin” doğum yapması halinde, çocuğun yaşaması ve doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması, ayrıca sigortalının GSS primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının olmaması koşuluyla doğum tarihinde geçerli olan emzirme ödeneğinin de ödenmesi gerekiyor.

Muhtarların iş kazası, meslek hastalığı ve analık halleri haricinde maruz kaldıkları rahatsızlık, hastalık veya kaza durumlarında ise SGK’ca geçici işgöremezlik ödeneği ödenmiyor, sadece tedavi giderleri karşılanabiliyor.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8538

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları