01.10.2008 tarihinde tarihinden önce muhtarı seçilenler her ay için 15 gün üzerinden prim ödemekteydi. 01.10.2008 tarihinde tarihinden sonra köy muhtarı seçilenler ise 5510 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesi gereği 2008 yılı için 15 gün, 2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı için 17 gün 2016 yılı için 23 gün üzerinden, takip eden yıllarda da birer gün artırılarak prim ödüyorlar ama her ay için 30 gün üzerinden sigortalı sayılıyorlar. Muhtarlık yaptığı süre içerisinde kendi nam ve hesabına ticari faaliyette bulunmaya başlayan kişiler ise örneğin 2016 yılı için 23 gün üzerinden değil de zorunlu olarak 30 gün üzerinden prim ödemek zorunda bulunuyor.

01.10.2008 tarihinde tarihinden önce muhtarı seçilenler her ay için 15 gün üzerinden prim ödemekteydi. 01.10.2008 tarihinde tarihinden sonra köy muhtarı seçilenler ise 5510 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesi gereği 2008 yılı için 15 gün, 2009 yılı için 16 gün, 2010 yılı için 17 gün 2016 yılı için 23 gün üzerinden, takip eden yıllarda da birer gün artırılarak prim ödüyorlar ama her ay için 30 gün üzerinden sigortalı sayılıyorlar. Muhtarlık yaptığı süre içerisinde kendi nam ve hesabına ticari faaliyette bulunmaya başlayan kişiler ise örneğin 2016 yılı için 23 gün üzerinden değil de zorunlu olarak 30 gün üzerinden prim ödemek zorunda bulunuyor.

Büyükşehir Olan Yerlerdeki Muhtarlar

Sigortalılık bakımından aynı sayılan köy ve mahalle muhtarları prim ödeme uygulaması bakımından kendi ileriden ayrılmaktadırlar. Bunlardan köy muhtarları 2008 yılında 15 katından başlamak üzere her yıl 1 puan artırılarak 2016 yılında günlük kazancın 23 katı üzerinden aylık sigorta primi ödemek durumunda bulunuyorlar.

Mahalle muhtarları için ise böyle bir hak söz konusu bulunmuyor. Keza köy muhtarı olsa bile

Bu bakımdan 2016 yılında köy muhtarlarının ayda en az 435,63 TL mahalle muhtarlarının ise en az 568,22 TL prim ödemeleri gerekiyor. En fazla ise köy muhtarlarının ayda 2.831,60 TL mahalle muhtarlarının ise 3.693,43 TL prim ödemeleri mümkün bulunuyor.

6360 sayılı Kanunla 13 ilde büyük şehir belediyesi kurulmasıyla (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van gibi)  30 büyük şehirdeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştı. Dolayısıyla bu yerlerdeki köyler ve beldeler mahalle olarak ilçe belediyelerine eklenmiş bulunuyor.

Bu nedenle evvelce köy muhtarı olarak tescili yapılıp köy muhtarı olarak prim ödeyen muhtarların bazılarının bu değişiklik sebebiyle mahalle muhtarı olarak prim ödemesi gereği ortaya çıkmış bulunuyordu.  Yani 30.04.2014 tarihindeki seçimlerde büyükşehirlerde köy muhtar seçilenlerin 29.04.2014 tarihi itibariyle köy muhtarlıkları varsa (01) terk kodu ile sonlandırılması ve 30.04.2014 tarihinden itibaren de (06) kodu ile mahalle muhtarı olarak yeniden başlatılması gerekiyordu.

SGK 1.4.2014 tarihinden itibaren köy muhtarı statüsünün mahalle muhtarı statüsü güncelleme işlemlerindeki gerekli güncellemeyi zamanında yapmadığı için köy muhtarı iken mahalle muhtarı olanlar fark primi zamanında ödeyememişlerdi.

Konuya ışık tuttuğumuz 21.03.2016 tarihinde bu köşedeki yazımızda "Bu değişiklik nedeniyle haklarında bu tür değişiklik yapılmamış mahalle muhtarlarının aylık primleri halen 435,63 TL olarak görünüyorsa SGK’yı uyararak durumlarını güncelletmelerinde fayda bulunuyor." diyerek uyarımızı yapmıştık.

Bu nedenle SGK 2016/20 sayılı Genelgesi ile bu kurum hatasını kabul ederek bu noktadaki gecikme işlemine gecikme zammı ve gecikme cezası uygulamayacağını açıklamış bulunuyor.  

Bahse konu Genelgede;

"Köy muhtarı olarak tescili yapılan ancak daha sonraki seçimlerde veya 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre mahalle statüsü kazandırılan köylerdeki muhtar sigortalılarının, 1/4/2014 tarihinden itibaren köy muhtarı statüsünün mahalle muhtarı statüsü güncelleme işlemlerinin yapılmaması nedeniyle, gecikme zammı ve gecikme cezası olmak üzere prim borcu oluşan kayıtlar kurum hatası olarak değerlendirilecektir." deniliyor.

Kaynak: http://alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8529

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları