Mükellefe ikinci dava hakkı

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 


Vergi Usul Kanunu’na göre dava açma süresini geçirmiş olan mükelleflere ikinci bir dava açma hakkı tanınabiliyor.

Bu durum vergi hatalarının düzeltilmesi ile ilgili

ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTME

Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca;

“Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na müracaat edebilirler.

Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat edilir.”

Normalde, mükelleflerin dava açma süresi içinde vergi hatası düzeltme taleplerine idare olumsuz yanıt verirse, idareye dava açılabiliyor.

Fakat bazı durumlarda dava açma süresinden sonra tespit edilen vergi hatalarına ilişkin olarak idareye düzeltme talebiyle başvurulabiliyor. Bu durumda idare hata düzeltme talebini reddederse, şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurulması mümkün.

İKİNCİ BİR DAVA HAKKI

Bakanlık başvuruyu olumlu bulup hatanın düzeltilmesini isteyebilir. Ancak mükellefin talebine 60 gün içinde olumsuz cevap verir ya da çekimser kalıp cevap vermezse, sürenin sonunda tekrar 30 günlük dava açma süresi işlemeye başlıyor. Diğer bir ifade ile mükellefe adeta “ikinci bir dava açma hakkı” tanınmış oluyor.

60 günlük süre içinde idarenin mükellefe kesin olmayan cevaplar vermesi halinde de mükellef bu durumu red olarak değerlendirip dava açabiliyor.

60 günlük süre bitiminin resmi tatile veya mali tatile rastlaması süreyi uzatmıyor.

Muhasebe Büronuz Cebinizde > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Hürses - Dr. Cem Barlas Arslan

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları