Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)

e-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri, iş birliği kuruluşları için yüzde 80 oranında desteklenecek.

İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek, onay sonrası şirket ilave etme imkanı da olacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği̇ Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iş birliği kuruluşu olarak ifade edilen ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatiflerin, e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri yüzde 80 oranında desteklenecek. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar tutarında destek verilecek.

İş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için her başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekecek. İş birliği kuruluşu, bu kapsamda onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilecek. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacak. Önceki tebliğde, iş birliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapma zorunluluğu bulunurken, müteakip şirket ilave imkanı tanınmıyordu.

İş birliği kuruluşları, söz konusu destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilecek. Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek. Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin bakanlıktan onay almış olması gerekecek. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak.


13 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî GazeteSayı : 30037
TEBLİĞ
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için  %80 oranında desteklenir.

(2) Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

(3) İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak işbirliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşları, 13 üncü maddede belirtilen destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

(2) Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.

(3) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış veya sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış veya sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları