Destekler 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor...

Ekonomi Bakanlığı’nın, 2016’nın kasım ayında yeniden düzenlediği Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi’ne ilişkin karar; Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı pazara giriş belgesi alımları ile küresel tedarik zincirine katılımını sağlamaya yönelik destekleri kapsıyor.

YILLIK 250 BİN DOLAR

Karar kapsamında şirketlerin pazara giriş belgelerine ilişkin giderlerinin yüzde 50’si destekleniyor.

Bu kapsamda şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolara kadar destek veriliyor. Bu destek, bir takvim yılı içinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanıyor.

TOPLAM 1 MİLYON DOLAR

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında da şirketlerin giderleri, iki yıl boyunca yüzde 50 oranında ve toplam 1 milyon dolara kadar destekleniyor. Bu kapsamda bir şirketin azami bir projesi destekleniyor. Destek için başvuru ise adına pazara giriş belgesi düzenlenen ya da küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi Bakanlık tarafından kabul edilen şirket tarafından yapılıyor.

BAKANLIK İNCELİYOR

Bakanlık, küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırıyor.

ALTI AY İÇİNDE İBRAZ EDİLMELİ

Şirket belgelerini, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlığa ya da üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) ibraz etmeli. Altı aylık sürenin hesaplanmasında evrak giriş tarihi esas alınıyor.

EKSİK EVRAK İÇİN ÜÇ AY SÜRE

Desteklerdenyararlanmak için başvuran şirketin eksik bilgi ve belgesini, bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tamamlaması gerekiyor. Üç ayda tamamlanmaması halinde destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul ediliyor.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ KALEMLERİ

* Müracaat ve doküman inceleme giderleri
* Belgelendirme tetkik giderleri
* İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
* Test/analiz raporu giderleri
* Zorunlu kayıt ücretleri
* Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık ve güvenlik sertifikası ücreti
* Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ BUNLARI DESTEKLEMİYOR

* Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
* Yol masrafları
* Gözetim bedeli
* Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJESİ DESTEK KONULARI

* Makine, ekipman, donanım alımı
* Yurtdışı ofis-depo harcamaları
* Yazılım alımı
* Eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretleri
* Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları

AYNI NİTELİKTEKİ BAŞKA DESTEK YOK

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamına alınan tedarikçi, proje süresi boyunca Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamıyor.

İTO

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları