Salı günü Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayii kapasite kullanımı oranlarını ve reel kesim güven endeksine ilişkin anketlerini yayınladı. Yayınlanan endekse göre aralık ayına ilişkin imalat sanayii kapasite kullanım oranı %73,6'ya gerilemiş görünüyor. Bu oran bir önceki ayda %74 idi. İlk bakışta kötümser gibi görülen bu endeks mevsim etkilerinden arındırıldığında ise bir önceki aya göre 1,7 puanlık bir artışla %72,8'den %74,5'e yükselmiş durumda. Bu haliyle bakıldığında kapasite kullanımında aralık ayında bir artış söz konusu oluyor.


Salı günü Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayii kapasite kullanımı oranlarını ve reel kesim güven endeksine ilişkin anketlerini yayınladı.

Yayınlanan endekse göre aralık ayına ilişkin imalat sanayii kapasite kullanım oranı %73,6'ya gerilemiş görünüyor. Bu oran bir önceki ayda %74 idi. İlk bakışta kötümser gibi görülen bu endeks mevsim etkilerinden arındırıldığında ise bir önceki aya göre 1,7 puanlık bir artışla %72,8'den %74,5'e yükselmiş durumda. Bu haliyle bakıldığında kapasite kullanımında aralık ayında bir artış söz konusu oluyor.

Reel kesim güven endeksinde durum
Reel kesim güven endeksine bakıldığında ise temmuz ayından sonra gerilemeye başlayan bu endeks aralık ayında en düşük seviyeye gelmiş olup, 97,9 olarak açıklanmıştır. Bir anlamda bu yıl ilk defa 100'ün altına düşmüş durumda. Mevsim etkilerinden arındırılarak bakıldığında endeks değeri 107,7 olmaktadır. Ekim ayında tekrar yükselişe başlayan endeksin tekrar azalma yönüne döndüğünü görmekteyiz.

Açıklanan endekslere bakarak 2012 yılı son çeyreğine yönelik bir büyüme tahmini yapmaya çalıştığımızda, son çeyrekte büyüme seyrinin bir canlanma göstereceğini ancak bunun %4'ün pek üzerine çıkamayacağını söyleyebiliriz. Bu durum yıllık büyümenin %3'ün altında kalma ihtimalini bir hayli güçlendirmektedir. Esasen daha önce yayınlanan kasım ayı tüketici güven endeksi tüketiciler açısından geleceğe bakışın daha olumlu olduğunu göstermekteydi. Buna göre iyileşmenin imalat sanayiine yansıması biraz daha gecikmeyle gelmektedir. Zaten stok miktarına yönelik birikim de bu eğilimi işaret ediyor.

Üretim hacmi mevsim normallerinde
Ankete katılanların %27,7'si son üç ayda üretim hacimlerinde artış olduğunu, %23,2'si azalış olduğunu, %49,1'i ise aynı kaldığını ifade etmişler, yani katılanların neredeyse yarısı üretim hacimlerinin aynı kaldığını belirtmişler. Bu değerlerde bir önceki aya göre önemli bir iyileşme var. Aynı duruma toplam siparişler açısından bakıldığında katılanların %79,7'si sipariş miktarının mevsim normallerinde olduğunu ifade ediyor. Bu iki anket değerine bakarak üretici güven endeksinde de geleceğe yönelik olumlu bir bakış olduğunu söyleyebiliriz.

Anket değerlerinde elbette sektörler itibarıyla sapmalar söz konusu olmaktadır. Ama bu genel eğilimdeki olumlu yönü değiştirecek durumda değildir. Bu anlamda ihracat siparişleri açısından duruma baktığımızda ihracat siparişlerinin mevsim normallerinde seyrettiğini söyleyenlerin oranı da genel orana çok yakın olup %77,9 olarak ortaya çıkmıştır. İhracat siparişinde azalma oldu diyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,6 puan azalış göstermiştir.

Oysa siparişlerinde artış olduğunu ifade edenlerin oranında ise sadece 1 puanlık bir gerileme söz konusudur. Bu değerlerin 2012 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının arkasından geldiğini dikkate aldığımızda, trendin genel gidişinin iyileşme yönüne dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak yıl sonu rakamları ortaya çıktığında eğilimin yönü daha net bir şekilde görülecektir.

Kaynak: http://ekonomi.bugun.com.tr/kapasite-kullanimi-ve-reel-kesim-guven-endeksi-yazisi-217063

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları