Mükellef Haklarını Savunan Mali Müşavirler Derneği Girişimi olarak her ay olduğu gibi Mart ayının başında da meslektaşım Yalçın Önder ile beraber İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunumda “Sahte Belge İle Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasındaki Farklılıklar nelerdir?” hususu ile bunlara ilişkin yargı kararlarını ele aldık.

Mükellef Haklarını Savunan Mali Müşavirler Derneği Girişimi olarak her ay olduğu gibi Mart ayının başında da meslektaşım Yalçın Önder ile beraber İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonunda bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunumda “Sahte Belge İle Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasındaki Farklılıklar nelerdir?” hususu ile bunlara ilişkin yargı kararlarını ele aldık.

Bugün benim sunduğum bölümü sizlerle paylaşacağız.

Günümüzde zaman zaman karşı karşıya kaldığımız ya da kalabileceğimiz sorunlardan en önemlilerinden biri de; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge” düzenlenmesi ve kullanılması fiilidir. “Vergi Kabahat ve Suçları” ile bunlara ilişkin ceza ve yaptırımlar; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabında düzenlenmiştir.

Bu açıklamalara geçmeden önce bazı tanımlamalara göz atalım:

Fiil nedir?

İşlenmesi yasalara aykırı insan davranışı olarak tanımlayabiliriz.

Fail Nedir?

Suçun ve kabahatin yasa tanımında yer alan “fiili” bizzat işleyen kişi ya da “fiili” bu kişi ile birlikte işleyen kişilerdir.

Ceza nedir?

Suç işleyen kişiye, usulüne uygun olarak yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen ve bu organlarca uygulanan müeyyidedir.

Kabahat nedir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Tanım” başlıklı 2. maddesinde; “Kabahat deyiminden; Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.” denmektedir.

Suç nedir?

Kanunun cezalandırdığı fiil olarak tanımlayabiliriz.

Özetlersek:

1-İdari işleyiş bakımından düzeni ihlal eden fiiller “kabahat”,

2-Toplumsal bakımdan düzeni ihlal eden fiiller “suç” şeklinde düzenlenmektedir.

Devam edecek.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28751/sahte-belge

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları