Sehven Yapılandırılan Borçların 7020 Sayılı Yasaya Göre Yapılandırılması

Borçlarını gerek 6552 sayılı Kanun kapsamında gerekse de 6736 sayılı Kanun kapsamın da yapılandıran işverenlerden, yapılandırma anlaşmaları 7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27.05.2017 tarihinden sonra bozma koşuluna girenlerin bu kapsamdaki borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkanı bulunmamaktadır.

Ancak, bazı işverenlerimizin 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir başvurusu bulunmamasına rağmen sehven ödeme planlarının oluşturulması ya da yapılandırma anlaşmalarının 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 27.05.2017 tarihinden önce bozma koşuluna girmesine rağmen bozmanın geri alınması nedeniyle, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması gereken dönemlerin ödeme planlarına dahil edilmediğinin işverenlerimiz ve meslek mensuplarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi üzerine yapılan araştırma da bu talebin doğru olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 7020 yapılandırma programlarında gerekli program düzenlemeleri yapılarak, söz konusu program vasıtasıyla, yalnızca 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir başvurusu bulunmamasına rağmen sehven ödeme planı oluşturulan işverenler ile 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bozma koşuluna girmesine rağmen daha sonra bozması sehven geri alınan işverenler için 7020 sayılı yasayagöre borçlarını yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmasına rağmen olumlu sonuç alamayan işverenlerimiz veya meslek mensuplarımızın bu genel yazıyı dayanak göstererek tekrar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaları halinde olumlu sonuç alacaklardır.Ancak 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma anlaşmaları 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 27.05.2017 tarihinden sonra bozma koşuluna giren işverenler için 7020 sayılı yapılandırma yasasına göre işlem yapılamamaktadır.

Saygılarımızla… 


“7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri” SGK Genel Yazı tam metni

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99779835-202.99-E.4282100 15/08/2017

Konu : 7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, borçlarını gerek 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran gerekse 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran işverenlerden yapılandırma anlaşmaları 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra bozma koşuluna girenlerin bu kapsamdaki borçlarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, sosyal güvenlik il müdürlüklerimizden/sosyal güvenlik merkezlerimizden alınan yazılardan, bazı işverenlerimizin 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir başvurusu bulunmamasına rağmen sehven ödeme planlarının oluşturulması yada yapılandırma anlaşmalarının 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bozma koşuluna girmesine rağmen bozmanın geri alınması nedeniyle, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması gereken dönemlerin ödeme planlarına dahil edilemediği anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak, 7020 yapılandırma programlarında gerekli program düzenlemeleri yapılmış olup, söz konusu program vasıtasıyla, yalnızca 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir başvurusu bulunmamasına rağmen sehven ödeme planı oluşturulan işverenler ile 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bozma koşuluna girmesine rağmen daha sonra bozması sehven geri alınan işverenler için işlem yapılabilecektir. Bu işverenlerin durumlarıyla ilgili olarak komisyon kararı alınacak ve komisyon kararına ilişkin tarih ve sayı, işverenin 7020 başvurusu sisteme kaydedildikten sonra borç oluşturulmadan önce İşveren İntra-Tahsilat-Yapılandırmalar ekranı altında bulunan “7020 YAPILANDIRMA İSTİSNA İŞ YERİ İŞLEMLERİ” menusu vasıtasıyla sisteme kaydedilecektir. Anılan program kullanılmak suretiyle 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma anlaşmaları 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra bozma koşuluna giren işverenlerimiz için kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V. 

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları