Değerli okurlarım, bugün sizlere Kurumumun varlığını sürdürebilmesi, vatandaş odaklı hizmetin yürütümünü en ideal bir şekilde yapabilmesi ve hizmet kalitesini en üst seviyelere çekebilmesi için başarması gereken öncelikli konulardan birisinin de SGK'da çalışanlarının mutluluğunun sağlanması ile başlar. Bugün de vatandaşlarımızın işlemlerini yapmak için çalışan memurların, şeflerin denetmenlerin ve icra memurlarının sorunlarından bahsedeceğim.

Değerli okurlarım, bugün sizlere Kurumumun varlığını sürdürebilmesi, vatandaş odaklı hizmetin yürütümünü en ideal bir şekilde yapabilmesi ve hizmet kalitesini en üst seviyelere çekebilmesi için başarması gereken öncelikli konulardan birisinin de SGK'da çalışanlarının mutluluğunun sağlanması ile başlar. Bugün de vatandaşlarımızın işlemlerini yapmak için çalışan memurların, şeflerin denetmenlerin ve icra memurlarının sorunlarından bahsedeceğim.

80 milyonunu işini çözmeye çalışan doğum öncesi raporlarla doğum parası ile başlayan ve 18 yaşa kadar GSS servislerince takip edilen 18 yaş sonrası işveren veya işçi statüsü ile hayata devam edip sgk ile bağları işveren ise 4-b (Bağ-Kur) servisi, işveren servisleri, icra servisleri ve denetimlerde denetmenler servisi ile devam eden işçi ise GSS servisi ve işverenle yaşadığı sorunlar için denetmen servislerince devam eden ve işe giriş tarihine göre belli bir süre geçmiş ve prim ödenmişse, bu seferde emeklilik servislerinde emekli olmak için koşuşturan emekli olup sağlık sorunları için yine GSS servisi ile içli dışlı olan ve hayatın vazgeçilmez kuralı olan vefat sonrası ise geride kalanların dul yetim aylıklarını bağlayan ölüm emeklilik servisleri ve aylık bağlanan kişilerin sağlık yardımlarını alabilmesi için GSS servisi ile kişiler vefat etse bile devam eden bir SGK sisteminde bunca iş yoğunluğu yaşayan kurum çalışanlarının daha özverili çalışabilmesi için çalışma koşullarında pozitif ayrımcılık bile yapılması düşünülmesi gerekirken, aksine bir örnek verirsek, çalışma hayatımızda belli bir dönem sadece işyeri açmış kapamış isek, o dönemlerde sadece ilgili olduğumuz yıllarla alakalı işimizi çözmemize yardımcı olan kuruluşlara göre nerdeyse birçok özlük haklarından mahrum bırakılmıştır. Ve o kurumlara göre aynı unvan da olsa dahi maaş farkları olan ve daha önce ödenen ikramiyelerinin tekrar ödenmesi gerekmekte iken siyaset ve bürokratlarca ikramiye isteklerine kulak tıkanmış durumda. Ancak artık bu SGK çalışanları tüm unvanlar dahil olmak üzere yani memur, vhki, şefi, müdür yrd. ve müdür olmak üzere hak ettikleri değerin verilerek desteklenmesi motive edilmesi gerekmektedir. Diğer bir konu ise 80 milyona hitap eden sosyal güvenlik merkezleri ve çalışan sayıları ile hizmet verdikleri nüfusun 10’da biri kadar bile olmayan diğer kamu kuruluşlarına bakarsak; örnek olarak Maliye’ye SGM ayarındaki vergi daireleri ve bağlı olunan mal müdürlükleri sayıları ve çalışanları SGK’dakinin 2 kat civarındadır. Bu da SGK çalışanlarının az sayıyla özverili şekilde hizmet verdiklerine basit bir örnektir diyorum.

SOSYAL GÜVENLİK ŞEFLERİ
Daha önce de Sosyal Güvenlik Şeflerinin birkaç sorununu dile getirmiştik ve halen çözüm beklemekteyiz. Peki neydi bu sorunlar? Tekrar hatırlarsak; yönetici unvanı alıp da maaşı düşen tek unvan şeflikti ve bu yönetici unvanına yetkililerce acilen çözüm bulunmalı ve ayrıca ikramiye haklarının ve İstanbul (taşra) farklarının verilmeleri gerekmektedir.

İCRA MEMURLARI
Aynı işi farklı kurumlarda yapan İcra Memurlarının mağduriyetlerinin en önemli sebebi Kurum içinde çalışan İcra Memurlarının 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu içinde görev tanımlarının yapılmaması ve kanunda yer verilmemesidir. Bununla birlikte 666 Sayılı KHK ile birlikte mağduriyetleri daha da artmıştır. Kurumumuz İcra Memurları, Adalet Bakanlığına bağlı İcra Müdür ve Müdür yardımcıları, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir Uzman ve Uzman Yardımcıları ile aynı görev ve sorumlulukları taşımakta ancak 666 Sayılı KHK sonrası eşit işe eşit ücret beklentisi içinde olan İcra Memurları bahsi geçen unvanların çok altında nitelendirilmiştir. 666 Sayılı KHK sonrası İstanbul’da %160, diğer illerde %130 olan ek ödeme oranları %85’e düşürülmüş buda İcra Memurlarının mali kayıplarını daha da arttırmıştır. İcra Memurlarının emeklilik kadro dereceleri 5. Derecenin altına düşmemekte buda 657 Sayılı Kanundan doğan pek çok faydadan İcra Memurlarını mahrum bırakmaktadır. İcra Takip ve Haciz Servisleri yeniden yapılandırılmalı 2007/81 Sayılı Genelgede yazılan esaslar dahilinde servislerde yeterli miktarda Memur istihdam edilmeli, Kurum bünyesinde İcra Müdürlükleri kurulmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ

Kurumun bir diğer sıkıntılı çalışanları ise sosyal güvenlik denetmenleridir. Genel anlamda görev verildiğinde rehberlik gibi uygulamaları olsa da işverenle bire bir kalan ve işveren adına eksikliklerini tespit edip ceza gelmesini sağlayan kişiler olduklarından zor koşullar altında çalışmaktadırlar ve bu çalışma şartlarına göre özlük hakları düşük kalmaktadır. Peki nelerdir bu düşük özlük hakları, bakalım.

—İleride emekli olacağı zaman SGK Müfettiş ve uzmanına göre düşük emekli aylılığı ile karşı karşıya kalacaktır.

—Ek göstergesi 2200 fazla olmadığı için diğer tazminatları düşük kalmaktadır.

—SGK Denetmeni tıpkı Müfettiş ve SGK Uzmanı gibi 3 yıllık yardımcılığı, yeterlilik sınavı ve tezi yer almaktadır.

—Tüm bu zorluklara karşılık ileride emekli aylığı tıpkı SGK memur aylığı ile eşit olacaktır.            

—İş ve işlem yükü oldukça ağır, bağımsız denetimden uzak, fiziksel ortamlar yetersiz kalmaktadır.

Fakat özlük hakları yönünden özellikle Temsil/Görev/Makam tazminatı verilmediği için, SGK müfettiş ve SGK uzmanından az maaş almaktadır. Bu sebeplerden dolayıda sgk da 1 yılını dolduran veya 3 yılını tamamlayan denetmenler KPSS sınavına girerek başka kurumlarda çalışmaya başlıyorlar. 31.12.2015 tarihine kadar 1300 Sosyal Güvenlik Denetmeni alınmış, zaman içerisinde 1/2 den fazlası SGK’dan ayrılmış, başka kamu kurumlarına geçmiştir.

50 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ


CAN DERE
26 Haziran 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 01 Aralık 1987. 4714 günüm var. Ne zaman emekli olurum?

Can bey 01.12.1987 sigorta başlangıcınız ile 25 yıl 50 yaş 5375 gün ile emekli olabilirsiniz. Ve aya kısmi olarak 15 yıl 3600 gün 60 yaşında olabilirsiniz.

Kaynak: http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/SGK_calisanlari_uvey_degil_as_olmali/27771#.VpC9kPmLTIU

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları