Resmi Gazete’de 9.12.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında; Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumlarını, okul aile birliklerini, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim gören öğrencileri ve bu öğrencilerin okullarını ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de 9.12.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında; Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumlarını, okul aile birliklerini, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim gören öğrencileri ve bu öğrencilerin okullarını ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı.

1-Vakıf yüksek öğretim kurumları ile okul aile birlikleri

2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 58. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde yapılan değişiklikle; Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerine çalıştırdıkları sigortalılar için  beş puanlık sigorta prim indiriminden faydalanma imkânı sağlandı.

Bu teşvikte,  prime esas kazanç üst sınırını geçmemek kaydıyla, sigortalıların brüt ücretlerinin tamamı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır.

Dolayısıyla,  05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde, örneğin brüt 2.000 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı: 2.000 x 5 / 100 =  100 TL olacaktır.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

2-Tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler

Tamamlayıcı eğitim; Açık Öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt dışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkân sağlayan eğitimi ifade etmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler 9.12.2016 tarihinden önce sigortalı sayılmamaktaydılar.

6764 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 9.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle; mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve genel sağlık sigortası yönünden, sigortalı olma imkanı sağlanmıştır.

Asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden uygulanacak prim oranı, prime esas kazançlarının yüzde 6’sı olup, bu oranının yüzde 1’i kısa vadeli sigorta kolları, yüzde 5’i genel sağlık sigortası primidir. Ancak bakmakla yükümlü olunan, yani anne veya babalarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanan öğrenciler için yüzde 5 genel sağlık sigorta primi uygulanmayacaktır. Sadece yüzde 1 kısa vadeli sigorta primi uygulanacaktır.

Bakmakla yükümlü olunanların aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılacak bildirimleri için ‘7’ numaralı belge türü (asgari ücret x yüzde 50 x yüzde 1) bakmakla yükümü olunmayanlar için aylık prim ve hizmet belgesinde yapılacak bildirimlerde ‘42’ numaralı belge türü (asgari ücret x yüzde 50 x yüzde 6) kullanılacaktır.

Ayın 15-14 tarihleri arasında aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler için 2016 yılı 9-14 Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi (7.1.2017 tarihinin hafta sonu olması nedeniyle) 9.1.2017, Ayın 1-30 tarihleri arasında aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler için 2016 yılı 9-31 Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesi 23.1.2017 tarihine kadar e-bildirge yoluyla SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://www.star.com.tr/yazar/sgk-mevzuatinda-yeni-duzenleme-yazi-1168940/

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları