SGK ödemelerinde süre uzatımı...

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar(bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Ayrıca, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibarenödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihindenitibaren dörder ay uzatılmıştır.

Bu kapsamda, gerek 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerimizin gerekse 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin 6736 sayılı yapılandırma peşin veya taksit tutarlarını on-line olarak bankalar vasıtasıyla ödeyebilmelerine olanak sağlayacak program çalışmaları tamamlanarak işletime açılmış bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuranişverenlerimizden, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarakborçlarını kapatmak isteyenlerin ödeme planlarının peşin olarak güncellenebilmesiamacıyla işyeri dosyalarının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyalgüvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10günden fazla sigortalı çalıştıran ve borçlarını taksitle ödemek üzere başvuranişverenlerimizden, 31.05.2017 tarihine kadar peşin ödeme hükümlerinden faydalanarakborçlarını kapatmak isteyenlerin bankada tüm taksit tutarlarını kapatmak istediklerinibeyan etmeleri yeterli olacaktır

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları