SGK’da Hak ve Alacaklara Önceden Konulmuş Hacizlerin Kaldırılması

.

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

SGK Kurumuna olan borçlardan dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı kanunun 79.maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

1) Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,

2) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraları Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

Durum böyle olmakla birlikte hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan paralar,

3) Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre,

4) Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara,

mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecektir.

Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Av. Nazlı Gaye Alpaslan - Hürses Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları