Sigorta primini erken ödeyene indirim var

.

Sanal Muhasebe Personeli İle Zaman ve Para Kazanın! > emukellef.com.tr (TIKLAYIN) 

Sigorta prim borcu olanların   bu borçlarını  sosyal güvenlik mevzuatına göre ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Prim borcunu süresinden önce ödemekte mümkün. Süresinden önce borcunu ödeyenlere erken ödeme indirimi var. Hemen belirtelim erken ödeme indirimi bütün sigorta prim borçlularını kapsamıyor. Erken ödeme aşağıda belirtilen prim borçluları hakkında uygulanıyor. 

Kimleri kapsıyor? 

Sigorta primlerini erken ödeyerek indiriminden yararlanacak olanlar; 

-Şirket yönetim kurulu üyeleri, 

-Şirket ortakları, 

-Vergi mükellefleri, 

 -Tarım Bağ-Kurlular 

-İsteğe bağlı sigortalı olanlar, 

- Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak koşuluyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar, 

Muhasebe Ücretlerini Her Ay Otomatik Bildirir ve Tahsil Eder > muhasebepos.com (TIKLAYIN)

Ne zaman ödenebilir ?  

Erken ödeme indirimi en fazla bir yıll için(360 gün) yapılabiliyor. 360 günden daha fazla erken ödeme yapılamıyor.  Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına ilave ediliyor. Bir başka deyimle erken ödenen sürelerin ödenmiş olan primleri süresinden önce  değerlendirilmiyor. 

Örnek: Bugün itibariyle 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 7 ayın sigorta primi  erken ödenirse,erken ödenen 7 ayın hizmeti süresi geldikçe ait olduğu o ayın başında hizmet dökümüne işlenecek. 1 Haziran 2018 tarihinde peşin ödemeden dolayı hemen sigortalı hizmet süresi olarak değerlendirilmeyecek. 

Şifresiz, Tüm Mükelleflerin E-Tebligatlarını Toplu Sorgulayın > etebligat.org (TIKLAYIN)

İndirimi ne kadar? 

Erken ödeme indirimi, ödemenin yapıldığı ayda ödeme vadesi başlamış ayın prim tutarı hariç olmak üzere takip eden ayların primlerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlamak üzere Bakanlar Kurulu’nca belirlenen indirim oranları dikkate alınarak günlük olarak hesaplanıyor.Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık %4 oranında uygulanıyor.  Bakanlar Kurulu; oranı sıfıra kadar indirmeye, %8’e kadar artırmaya yetkilidir. 

İndirim miktarı, ödemesi gereken prim borcunun erken ödenen gün sayısı ve tespit edilen aylık oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle bulunuyor. Bu miktar, ödemesi gereken prim borcundan çıkarılarak ödenecek tutar hesaplanıyor.

MUHASEBE BÜROSU OLANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİZMETLERİMİZ

Arif Temir - Güneş Gazetesi

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları