Okurum TV,Dizi sektöründe  yapımcı,yönetmen olarak çalışıyormuş,eşini EK/6 statüsünden sigortalı yaptırmış.Fakat bugünlerde SGK mekik dokuyor.Nedeni EK/6 iptal edilmesi.Sebebi yazımızda.

Okurum TV,Dizi sektöründe  yapımcı,yönetmen olarak çalışıyormuş,eşini EK/6 statüsünden sigortalı yaptırmış.Fakat bugünlerde SGK mekik dokuyor.Nedeni EK/6 iptal edilmesi.Sebebi yazımızda.

EK/6 sigortasını buradan defalarca yazdım. Yazarken özellikle kanunun ,yönetmelik ve uygulama açısından genelgelere yer verdik.

Apar topar yasayla birlikte yürürlüğe girdiği için, SGK tarafından bir alt yapı oluşmadı.

EK/6 Bildirgeleri kabul edildi. Ayrıca primler alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemelerine imkan sağlanmış olup, bu madde kapsamında prim ödenen süreler, 5510/ 4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır.

Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

- 5510/4-1 (a/SSK) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,

- 5510/4-1 (b/BAĞ-KUR) ve (c/KAMU ÇALIŞANI) bentlerine tabi sigortalı olmamak,

- İsteğe bağlı sigortalı olmamak,

- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci (BANKA/BORSA SANDIK ÇALIŞANI)maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

- Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak

şarttır.

Burada olmazsa olmazı EK/6 sigortalısı için kayıt altında çalışması olması halinde EK/6 primleri iptal edilir,sigortalıya da iade edilir.

SGK 01/03/2011 Tarihinde bu işle ilgili alt yapı dediğimiz EK/6 sigortalısının varsa uzun vadeli sigortadan primi karşılaştırılması yapılmadığı için bugüne kadar hem 4/a hem de EK/6 Tahsilatlar yapıldı.

Çakışma olması halinde 4/a geçerli sayıldı,EK/6 iptal edilmeye başladı.

Tabi ki kısmi süreli 4/a çalışanlar için EK/6 iptal edilse bile,01/03/2011 itibariyle kısmi istihdam olması halinde borçlanma yapabilir. Borçlanma da güncelden olacağı için pahalıya gelecektir.

SORUNA SGK 2013/11 SAYILI GENELGE DE YENİDEN ELE ALDI

SGK İŞLEMLERİ ARTIK BU GÖZLE YAPIYOR

5510/Ek  6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” (EK-15) ile sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ilde bulunan SGİM/SGM’ye müracaat edeceklerdir.İşveren veya çalışanın bağlı olduğu meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez veya taşra birimleri tarafından onaylanmamış “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” işleme alınmayacaktır.

5510/ Ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıların ay içerisinde birden fazla işverenin veya ek 6 ncı madde kapsamında yeni bir işveren yanında çalışmaya başlamaları halinde, her bir işverenle yapmış oldukları kısmi süreli iş sözleşmeleri SGK  ayrı ayrı verilecek, ancak ay içerisinde her bir sözleşme için prim ödenmeyip yalnızca aylık 30 gün sigortalılık süresi karşılığı prim ödenecektir.Sigortalıları çalıştıran işverenler tarafından ya da üye oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca SGK  bildirilmesi halinde sigortalılık bildirimin SGK yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır.

SGK ARAŞTIRMA YAPMAYA BAŞLADI

5510/ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak için müracaat edenlerin ünitelerce öncelikle 5510/ 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığının bulunup bulunmadığı araştırılacak, ek 6 ncı maddeye müracaat ettiği tarihten önceki ay 4 -1 (a) bendi kapsamında çalışması var ise işten ayrılış bildirgesi verilip verilmediği sorgulanacak, işten ayrılış bildirgesi verilmemiş olanlar ile 4 -1 (b) bendi kapsamında sigortalılığı olup çıkış işlemi yapılmamış olanların ek 6 ncı madde kapsamındaki talepleri reddedilecektir.5510/ Ek 6 ncı maddesine göre müracaat eden sigortalıların müracaat tarihi itibariyle önceki sigortalılığının sona erip ermediğine bakılmaksızın ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılığının başlatıldığı tespit edilenlerden zorunlu sigortalılıkları ek 6 ncı maddeye müracaat ettiği gün sona erenlerin ek 6 ncı maddeye tabi sigortalılıkları takip eden gün başlatılacaktır.

EK/6 SONLANMASI

5510/ 4 -1 (a), (b) ve (c) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başlaması,

isteğe bağlı sigortalı olması,

10  günden fazla çalışması,

bu kapsamdaki çalıştığı işten ayrılması ,

ölümü halinde sona erecektir.

Ayrıca, ek 6 ncı madde kapsamında çalışanların sigortalıkları işten ayrıldıklarının kendileri veya bunları çalıştıran kişilerin/işverenlerin bildirimi halinde de sona erdirilir.

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEYENLER

Bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olmak isteyenler % 3 sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primi de ödeyebilirler. İşsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakları düşer.

Şayet işverenler aralarında sözleşmeler sona erip ,600 gün şartını tamamlamaları halinde bunlar için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgesi düzenlenmeyeceğinden,SGK alacakları yazılarla İş Kur müracaat ederek İşsizlik Parasından EK/6 statüsünden yararlanırlar,bunun içinde SGK ve İş Kur arasında İşsizlik sigortası ödeme esasları düşünülerek bir maktu yazı hazırlanır,sigortalılara verilir,işsizlik sigortası alma şartları sağlanmış ise İşsizlik Sigortasından yararlanabilirler,bununla ilgili İş Kur Genel Müdürlüğü iç yazışma yada genelgeyle bu sorunu çözebilir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8635

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları