Torba Kanun alışkanlığımız devam ediyor. 6656 sayılı son Torba Kanun 9 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Yasa askeri personel ve askeri öğrenciler ağırlıklı olmak üzere çok sayıda özlük hakkında değişiklik ve iyileştirme getiriyor. Gelin bu değişikliklere bir bakalım.


Torba Kanun alışkanlığımız devam ediyor. 6656 sayılı son Torba Kanun 9 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Yasa askeri personel ve askeri öğrenciler ağırlıklı olmak üzere çok sayıda özlük hakkında değişiklik ve iyileştirme getiriyor. Gelin bu değişikliklere bir bakalım.

Asker Harçlıkları Artırıldı
Askerlik görevini yapan er ve erbaşların harçlıkları da artırılmış bulunuyor. Yani bundan böyle çavuşlar 1172, onbaşılar 1040, erler ise 910 göstergeye göre harçlık alacaklarından 2016 yılı başından itibaren çavuşlar 104,09 TL; onbaşılar 92,37 TL; erler ise 80,82 TL harçlık alabilecekler.

Kıbrıs'a Gönderilen Askerler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600 gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir.

Bahse konu 800, 700 ve 600 rakamları 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (1.172), (1.040) ve (910) olarak uygulanacağı 2016 yılı Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tasarlanmıştı.

Ancak 6656 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu çavuşlar için geçerli olan 800 rakamının 2344, onbaşılar için geçerli olan 700 rakamının 2080 ve erler için geçerli olan 600 gösterge rakamının da 1820 olarak uygulanması düzenlenmiş bulunuyor.

Yani 2016 yılında Kıbrıs'a gönderilecek askerlerden çavuşlar 208,19 TL; onbaşılar 184,74 TL; erler ise 161,65 TL her ay harçlık alacaklar.

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Harçlığında Düşüş
Normal erler ve erbaşların aksine sözleşmeli erbaş ve erlerin harçlıklarında ise düşüş meydana geliyor. Zira sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre bu 6191 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret veriliyordu. Bu oranlar komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç artırımlı olarak uygulanıyordu.

Oysa 6656 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu asgari ücret yerine 15330 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı biçiminde bir kriter getiriliyor.  

Bu da 1647 baz rakamını değil 1361,56 TL baz rakamının esas alınacağından 2016 yılı ilk yarısı için  yüzde 21'lik bir düşüşe yol açacak.

Askeri Okul Öğrencilerinin Harçlığı da Artıyor
Askeri okul öğrencilerinin harçlıklarında kriter olarak 6528 gösterge rakamının memur maşa katsayısı ile çarpımı kabul ediliyor. Öğrencinin sınıfına göre bu rakamın belli oranı harçlık olarak verilecek. Örneğin askeri lise 1.sınıfı öğrencisine 2016 yılı ilk yarısında ayda 173,94 TL, askeri lise son sınıf öğrencisine 260,91 TL; harp okulu 1. sınıfı öğrencisine 289,90 TL, harp okulu son sınıf öğrencisine ise 463,84 TL harçlık ödenecek.

Astsubayların İntibak Sorunu
2003 yılı öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor. Kanunla birlikte emekli ve görevdeki astsubaylardan orta, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece, 1. dereceye gelmiş olan varsa bunlara üç kademe, iki yıllık yüksekokul mezunu olanlara iki kademe, üç yıllık yüksekokulu bitirmiş olanlara bir kademe, dört yıllık üniversite öğrenimini bitirmiş olanlara iki kademe ilave edilecek.

Öğretim Üyeleri 72 Yaşa Kadar 1 Yıl Daha Devam

Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını ise de 72 yaşını dolduruncaya kadar Devlet üniversitelerinde görevlerine devam edebilmelerine izin veren ek düzenlemenin uygulama süresi 6656 sayılı Kanun ile 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmış bulunuyor.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8179

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları