Çalışma şartları itibariyle izne en çok ihtiyaç duyan mesleklerden biri de uzman erbaşlık.


Çalışma şartları itibariyle izne en çok ihtiyaç duyan mesleklerden biri de uzman erbaşlık.


Uzman erbaşların yol hariç 30 gün yıllık planlı izni ve 15 gün de kısa süreli mazeretlerinde kullanılmak üzere mazeret izni olmak üzere yılda 45 gün izin hakkı bulunuyor. Bunlara ek olarak 14 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle ek izin haklar öngörülmüş  bulunuyor.

Buna göre uzman erbaşa garnizon terk izni, yargı izni ve mesai içi izin verilebilecek.

Garnizon Terk İzni
Uzman erbaşlara hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde talepleri üzerine hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınmak suretiyle garnizon terk izni verilebilecek. Garnizon terk izin süresi yıllık izinden mahsup edilmeyecek ve diğer izinlerle birleştirilecek şekilde kullanılmayacak.

Yargı İzni
Süren yargılamalar ve soruşturmalar nedeniyle savcılığa veya mahkemeye şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişi olarak çağrılan asker kişilere çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak izin verilecek. Verilen izin süresi kanuni izinden mahsup edilmeyecek.

Mesai İçi İzin
Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için personele birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli ve mesai saatlerinin tamamını kapsamayacak biçimde izin verilebilecek. Mesai saatlerinin tamamını kapsayan veya daha uzun süreli izinlerin yıllık mazeret izninden mahsup edilmesi gerekecek.

Yurtdışı İzin Yetkisi Genişledi
Uzman erbaşlar yıllık planlı izinlerini yurt dışında geçirmek istemeleri durumunda, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı yanında bu komutanlıkların seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için ve seyahat maksadıyla yetki vereceği asgari tugay ve eşiti kıta komutanlıkları yahut karargâh veya askeri kurum amirlikleri tarafından talepleri değerlendirilerek, bu konuda karar verilecek.

Engelli ve Ağır Engelli Bireylerle İlgilenme İzni
14.08.2015 tarihli Yönetmelik değişikliğiyle verilen bu izinlerden başka yine Şubat 2015 ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle engelli veya ağır özürlü aile bireyleriyle ilgilenmesi amacıyla başka bazı izinler de öngörülmüştü.

Buna göre;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile her engelli birey için haftada 8 saat izin alma hakkı bulunuyor. Bu iznin engelli bireyin özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki amacıyla kullanılması gerekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; yetkili hastane raporunda “ağır engelli” ibaresi olan yakınlarının bakımı amacıyla da günde 1 saat izin verilmesi gerekiyor. Bu iznin her engelli birey için ayrı olmak üzere bakımı amacıyla kullanılması gerekiyor.

Bir Soru Bir Cevap
01.10.1961 doğumlu eşimin SSK sigortalılığına girişi 1978 yılındadır. Şu anda 3 bin 30 iş günü mevcut. Askerlik borçlanmasıyla 3 bin 600 günü tamamlasak emekli olabilir mi? Başak Aşkar

Sayın Okurum,
Eşiniz sigortalılığa 08.09.1976’dan sonra başladığı için SSK’dan yaştan emeklilik bakımından kademe şartına tabi olmuş bulunuyor. Buna göre eşinizin yaştan 3 bin 600 günle emeklilik hakkı 15 yıl, 3 bin 600 gün ve 55 yaş şartlarını doldurduğu tarihe göre belirlenmesi gerekiyor.

SSK sigortalılığından Yaştan 3 bin 600 günle emekli olacak erkek sigortalılar
I-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

II-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

III-55 yaşını tamamlamış olmak,

Şartlarını;

1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler,

56 yaşında

2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler,

57 yaşında

3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler,

58 yaşında

4-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler,

59 yaşında,

5-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler,

60 yaşında,

sağladıklarında emeklilik talebinde bulunabilirler.

İşte eşiniz de diğer şartlar ne olursa olsun 55 yaş şartını 23.05.2014’ten önce tamamlayamayacağı için yaştan emeklilik bakımından 60 yaşı beklemek durumunda bulunuyor. 5 bin günü doldurarak ise dilediği zaman emekli olabilir.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7898

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları