01.12.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

01.12.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Buna ilişkin değişikler aşağıdaki gibidir.
1- Sosyal güvenlik alacakları yönünden

Son başvuru tarihi olan 31. 12. 2014 tarihi, 02. 02. 2015 tarihine kadar, peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme süresi ise 02. 03. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Genel Sağlık Sigortası prim alacakları için son başvuru tarihi olan 30. 04. 2015 ve peşin ödeme ile taksitli seçeneklerde ilk taksit ödeme tarihi olan 01. 06. 2105 tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2- Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen alacaklar yönünden

Son başvuru tarihi olan 01. 11. 2014 tarihi, 31. 12. 2014 tarihine, peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme tarihi ise 02. 02. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arafından tahsil edilen alacaklar yönünden

Son başvuru tarihi olan 01. 11. 2014 tarihi, 31. 12. 2014 tarihine, peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme tarihi ise 02. 02. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayene süreleri

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların 31. 12. 2014 olan son başvuru tarihi, 30. 06. 2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

5- Tedaş alacakları yönünden

Son başvuru tarihi olan 01. 11. 2014 tarihi, 31. 12. 2014 tarihine, peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme tarihi ise 02. 02. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

6- tüzel kişiliği sona ermiş mahalli idareler ile büyükşehir belediyesine dönüşen belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçları yönünden

Son başvuru tarihi olan 01. 11. 2014 tarihi, 31. 12. 2014 tarihine, peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitli ödeme seçeneklerinde ilk taksit ödeme tarihi ise 02. 02. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kaynak: http://www.dunya.com/yapilandirma-basvurusunda-sureler-uzatildi-158012yy.htm

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları