Osman Arıoğlu yazıyor... Yeni İstihdama Önemli Teşvik

Olağanüstü Hal kapsamında 9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yeni istihdama kayda değer ölçüde teşvik getirildi.

Uzunca bir süredir yatırım ve istihdama yönelik teşvikler birbirini izler oldu. Biz de imkan ölçüsünde getirilen teşvikleri bu köşeden kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan son teşvik ise Türkiye’nin her yeri için geçerli olması nedeniyle kayda değerdir. Bu teşvik ana hatları ile şöyle olacak.

Herhangi bir işletme 2016 Aralık ayı sigorta prim bildirgesinde yer alan istihdam sayısının üzerine 2017’nin hangi tarihinde ilave istihdam almış olursa olsun, bu ilave istihdama 2017’nin çalışılan süresi için teşvikten yararlanacak. Bu teşvik 2017 Şubat ve sonrası ayları kapsayacak. Şayet çalışan 2017’nin Ocak ayından itibaren istihdam edilmeye başlanılmışsa da teşvik uygulaması yine şubat ayından başlamış olacak.

TEŞVİK TAM OLARAK NEDİR? NE KADARLIK BİR AVANTAJA TEKABÜL EDER.

Teşvik, asgari ücret üzerindeki tüm yüklerin kamu tarafından karşılanması anlamına geliyor. Yani asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren ve işçi hisseleri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca asgari ücret kısmına tekabül eden tutar üzerinden Gelir Vergisi stopajı yapılmayacak ve damga vergisi alınmayacak. Böylece yararlanılan toplam teşvik tutarı, aylık olarak her bir ilave istihdam için 773.41 TL olacak. Daha açık deyimiyle asgari ücret üzerinden istihdam edilen bir çalışanın işverene toplam maliyeti 2.177,44 TL olması gerekirken tüm yükler devlet tarafından karşılanacağı için 1.404,06 TL olacak. Doğal olarak işveren tarafından yeni istihdama asgari ücret üzerinde bir ödeme yapılabilir. Ancak bu durum yararlanılan teşvik tutarını değiştirmeyecek. Yani yararlanılan teşvik çalışana ödenen ücretten bağımsız olarak her bir ilave çalışan için asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta pirimi yükü kadar olacaktır ki, tutarı yukarıda belirtmiştik.

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Bu teşvikten yararlanmak için öncelikle yeni istihdam edilen personel için aranan şart işe alınmadan önceki son üç ayda işsiz olması ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda iş arıyor kaydının olmasıdır.

İşveren için aranan şartlar ise;

  • İlgili döneme ilişkin prim ve hizmet belgelerini veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini yasal süre içerisinde kuruma vermeleri ve ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış olması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ve idari para cezası veya gecikme zammı veya gecikme faizi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kararnamede ayrıca prim borcu bulunanların bu borçlarının taksitlendirilmiş olması hali istisna tutulmuş. Bu durumdaki işverenler teşvikten yararlanabilecek. Ayrıca bildirim verildiği tarih itibarıyla borcunu kapatmış olan işverenlerin de normal SGK uygulaması dikkate alındığında bu teşvikten yararlandırılacaklarını düşünüyoruz. SGK uzunca bir dönemdir sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler için uyguladığı 5 puanlık indirimde de aynı yöntemi uyguluyor. Bu sayede sosyal güvenlik prim tahsilatının düzenli yapılmasında önemli bir başarı sağlanmış.

Bu kararname ile getirilen teşvikten yararlananlar için diğer kanunlarla getirilen teşviklerden de ayrıca yararlanılamayacak. Örneğin asgari ücret için geçtiğimiz yıl getirilen ve 27 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6670 sayılı Kanun ile 2017’de de uygulanacağı ve tutarı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanacağı belirlenen teşvikten bu istihdamlar için ayrıca yararlanılması söz konusu değil.

http://www.itohaber.com/koseyazisi/205465/yeni_istihdama_onemli_tesvik.html

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları