Çalışanların 2015 Yılında Alacakları Asgari Geçim İndirimi ve Borçlanma Bedelleri

Çalışanların 2015 Yılında Alacakları Asgari Geçim İndirimi ve Borçlanma Bedelleri

01.01.2015'den itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 1201,50 TL olarak belirlendi. Buna bağlı olarak memur olsun işçi olsun çalışanların 2015 yılında alacakları Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da belli oldu. Buna göre Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç net miktarları 2015/I dönem için 858,96 TL; 2015/II dönem için 910,44 TL olmakla birlikte çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki AGİ miktarlarını da bu rakamlara ek olarak alabilecekler. Örneğin bekâr bir çalışan veya eşi ücretli ve çocuksuz bir çalışan için AGİ dahil olmak üzere 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında asgari ücretin neti 949,08 TL; 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 1000,55 TL olurken, aynı dönemlerde iki çocuklu ve eşi ücretli çalışan olmayan bir sigortalı için 2015/I. dönem için 969,05 TL ; 2015/II. dönem için 1020,53 TL olacak.

Bilindiği üzere AGİ tutarları her yılın ilk dönem asgari ücret tutarlarına göre belirleniyor ve ikinci dönem asgari ücret AGİ’yi etkilemiyor.AGİ bir ayda alınacak gelir vergisine tabi tüm istihkaklarda konu edilerek aylık ödenen gelir vergisinden mahsup edilebiliyor. 18 yaşına, öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuklarla bakımı üstlenilmiş, evlat edinilmiş çocukların da AGİ bildiriminde beyan edilmesi mümkün. Ana babasını kaybetmiş torunlar da beyan edilebiliyor.

Çocukların sosyal güvenlikçe tabi oldukları ebeveynin bildiriminde beyan edilmesi gerekiyor. Çalışanlar ücretli olarak çalışmayan eşlerini, emekli aylığı alıyor olsalar dahi beyan edebiliyorlar.

Aylık AGİ miktarının üst sınırı çalışanın aylığından ay içinde kesilen gelir vergisi olup düşük gelir vergisi nedeniyle ay içinde kullanılamayan AGİ bedeli sonraki ayda kullanılamıyor.

Değişiklikler Bildirilmeli

Çalışan, aile ve çocuk durumunda AGİ oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorunda bulunuyor.

2015’te Asgari Ücretle Çalışanın İşverene Maliyeti

Belirlenen yeni asgari ücret rakamlarına göre çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 81.maddesi uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya veren, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödeyen, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenler için asgari ücretli bir çalışanın işverene 2015 yılı ilk altı aylık dönem için maliyeti 1411,76 TL, ikinci altı aylık dönem için 1496,36 TL olacak. Bu beş puanlık prim teşvikinden yararlanmayan işverenler için ise bu maliyetler ilk dönem için 1471,84 TL , ikinci dönem için 1560,04 TL olacak.

Borçlanma Bedelleri Değişiyor

Asgari ücretin belli olmasıyla çalışanlar sigortalıların yurtdışı borçlanma bedeli olsun, askerlik ve doğum borçlanması gibi yurtiçi hizmet borçlanması olsun günlük asgari ve azami miktarları da belli oldu. Buna göre 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarınca 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri içinde (Askerlik, doğum, yurt dışı sürelerine ilişkin olarak) hizmet borçlanması talebi halinde borçlanmalar günlük 12,816 TL ile 83,304 TL arasında yapılabilecek. Yine bu kapsamdakilerin 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri içinde hizmet borçlanması talepleri halinde borçlanmalar günlük 13,584 TL ile 88,296 TL arasında yapılabilecek. Oysa bugün (31.12.2014 tarihinde) yapılacak borçlanma başvuruları sonucu ödeme 2015 yılında yapılsa bile günlüğü 12,816 TL'den borçlanılabilecek.

Ekim 2008 öncesi Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş memurların borçlanma bedelleri ise derece ve kademe hesabıyla yapılmaya devam edecek.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Maliye Bakanlığı’nın 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında uygulanacak memur maaş katsayısını 0,079308  taban aylık katsayısını 1,24144, yan ödeme katsayısını da 0,025149  olarak ilan etmiş bulunuyor.

Memur maaş ve taban aylık katsayılarının belirlenmesiyle 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 3541,37 TL olarak belli oldu.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7313

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları