Sermaye artırım işlemlerini tamamlayın
2015 yılında yapılan bir düzenlemeyle, nakit sermaye artışında faiz indirimi getirildi. Muhtemelen bu yıl çok sayıda şirket bu teşvikten yararlanacak.

Sermaye artırım işlemlerini tamamlayın

2015 yılında yapılan bir düzenlemeyle, nakit sermaye artışında faiz indirimi getirildi. Muhtemelen bu yıl çok sayıda şirket bu teşvikten yararlanacak.

Yasal düzenlemeye göre, nakden taahhüt edilen sermayenin; sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi esas alınarak bu indirimden yararlanılmaktadır.

İleride yapılacak sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı ödenmesi halinde yapılacak uygulama ağustos ayında yayımlanan bir tebiğde açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, sermaye avansı olarak şirket banka hesabına yatırılan tutarların faiz indiriminde dikkate alınabilmesi için, diğer koşullar yanında, banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Sermaye artırımında faiz indirimi bir kerelik bir işlem olmayıp, ileriki yıllarda da indirime devam edilmektedir. Dolayısıyla bu olanağın kaybedilmemesi önemlidir.

Bu çerçevede, 2016 yılında ödenen sermaye avanslarının sermayeye eklenmesi işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması önemlidir.

Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancını fona almayı unutmayın

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, taşınmaz ve iştirak hissesi satışından elde edilen kazançların %75’i belli koşullar çerçevesinde kurumlar vergisinden istisnadır. Yasa gereği, satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Fon hesabına alınma işleminin, beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Sürenin uzun olması bazen ihmali de beraberinde getrirmekte, basit bir muhasebe işlemi ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Önerim, 2017 yılı defterlerinde ilk yapılacak kayıtlardan birisi bu olmalı, istisna kazanç tutarı özel bir fon hesabına alınmalıdır.
Yurtdışı inşaat işlerinden sağlanan kazançlar için kayıtları unutmayın

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için, yurt dışında yapılan kapsamdaki işlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu yoktur. Ancak kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi unutulmamalıdır. Yıl sonu itibariyle işlemin yapılması unutulmamalıdır. Yurtdışı iştirak ve şube kazançları istisnası için transferi unutmayın Yurt dışı iştirak kazançları şube kazançları, belli koşullarla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmanın koşullarından birisi de kazancın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesidir. Transfer edilen paranın tasarrufuyla ilgili bir sınırlama yoktur. Önerim, işlemi ertelemeyin, yılın başında koşulu sağlayın.

Defter tasdiklerini unutmayın

Yasal defterlerin tasdiklerinin zamanında yapılması hem vergi hukuku hem de ticaret hukuku açısından önemlidir. Vergi uygulamaları açısından usulsüzlük cezaları yanında, gider indirimiyle ve katma değer vergisi indirimiyle ilgili riskler doğmaktadır. Tasdik işlemlerinin yaptırılmaması, ticaret hukuku açısından ise idari para cezası kesilmesini gerektiren bir fiildir.
Önümüzdeki yıl için kullanılacak defterlerin Aralık ayı sonuna kadar tasdik işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Elektronik defter tutanlar için hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir. Ancak bu durum sadece yevmiye defteri ve defteri kebir için söz konusudur. Elektronik defter tutuyorsanız, bu iki defter dışındaki defterlerinizi, örneğin envanter defterinizi bu ayın sonuna kadar tasdik ettirmeyi unutmayın.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulan defterlerden yönetim kurulu karar defterinin ocak ayında kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir. Ertelemeyin, yıl başından sonra uygun sürede yaptırın.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/yil-sonu-vergi-uyarilari-2/342534

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları