1 Mayıs Yaklaşırken Çalışma Hayatında Beklentiler - Vedat İlki

12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 
Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır. Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Bu sene aslında 1 Mayıs en çok konuşulan konulardan biri işsizliği önleme adına Milli İstihdam seferberliği değerlendirildiği gibi,Kıdem Tazminatı için tesis edilen fon fikri tartışılacaktır.

İş Kazaları,Meslek Hastalıkları,Genç İşsiz oranları,Kadınların İstihdam alanında yeterince yer bulamaması da gündeme gelecektir.

Tarımda çalışanlar,çocuk işçiler de gündeme gelecektir.

Mevsimlik işçilerin yaşadıkları sorunlar çözülür mü?

Her sene olduğu gibi Sanatçı borçlanması da unutulmayacaktır.

Taşeron işçilerin kadro sorunu,KHK ile giden memurların özlük hakları ,kamu görevinden el çektirilenleri de bu meydanlarda görebiliriz.

Özel istihdam büroları ve yasası eleştiri konusu olacaktır.

Sendikalarında bugün özeleştiri yapması gerekir.

Özellikle TİS işçi haklarının yeterince temsil edilememesi.

Sağlık Çalışanları,Kamu Çalışanları da hak arayışı içinde yerlerini alacaktır.

Beyaz yakalı/mavi yakalı, taşeron/kadrolu/sözleşmeli, kol işçisi/kafa işçisi de meydanı dolduracaktır.

Ø  Kıdem Tazminatı Fon Taslağı ile gündeme geliyor.

Ø  İş Mahkemesi Kanunu Değişiyor

Ø  İş Kazası Ölümleri hız kesmiyor

Ø  Sinsi Meslek Hastalıkları yetersiz sağlık koşullarında çalışanlar da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu görmezden gelerek hızla olmasa da yavaş yavaş hücreleri sarıyor

Ø  Sendikalı işçi sayısı çok küçük rakamlarla artsa bile ,toplu sözleşme yapan işyeri sayısı artmıyor

Ø  İşçi işe iade davaları hızla çözülmediği için uzlaşma müessesi mahkemelerin yerini alıyor

Ø  İş Hukukunda kazanımlar uzlaşma ile hız kesiyor

Ø  Yeni iş mahkemeleri kanununda işe iade boşta geçen 4 aylık sürede  SGK primi ödenmeyecektir.

Ø  İşsizlik sigortası teşvik fonu olduğundan,işsizlik parası artmıyor

Ø  Emeklilikte yaşa takılanlar ve intibak beklentisi şimdilik gündeme gelmiyor

Ø  Kadın İşçilerin sigorta öncesi doğum borçlanması yasalaşması bekliyor

Ø  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yürürlükte olmasına rağmen işverenler tarafından uygulama da sıkıntılar devam ediyor.

Ø  Sendikalı işyeri teşviki bekleniyor

Ø  Göçmen ve kayıt dışı işçi çalışmasıyla,kayıt içi işçi haksız rekabet karşısında işçi ücretleri düşüyor

Ø  Asgari ücretli işçinin vergi ödeme miktarları düşmüyor

 Grev yasakları etkinleştirilerek Mili Güvenlik gerekçe gösterilerek engelleme sürdürülmektedir. Grevi engelleme adına Yüksek Hakem Kurulu dayatması ile toplu sözleşmelerin sonuçlandırılması. 

Kamu çalışanlarının sendikalı olmasına rağmen grevsiz bir toplu sözleşme yapılmasına zorlanmaları,Anayasa da yapılan değişiklik ile uyuşmazlığın Devletin belirlediği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından alınan kararlar ile dayatması öngörülmüştür.

İşsizlik sigortası kullanımı ise istenilen düzeye getirilmemiştir. İşsizlik maaşı alma sürelerinde artış hayata geçirilememiştir. İşsizlik sigortası maaşları istenilen düzeye çekilmemiştir.Fon daha çok işveren kesimine teşvik olarak yansıtılmıştır. Bunun yanında işsizlere iş kurmaları yönünde kredi olarak kullandırılması azınlıkta kalmıştır.

Sağlık Harcamalarında katkı payları %200 artırılmış. Sağlık piyasalaşmıştır.

İşverenler tarafından asgari ücretler işçi maliyetinde hesaplama unsuru olduğundan artışlar enflasyon düzeyinde tutuluyor. Gerçek anlamda yaşam standartlarına yakın asgari ücret beklentisi devam ediyor.Eğitim ve sağlık ücretsiz olması gerekirken,paralı eğitimde çalışan kesim zorlanıyor.

5510 sayılı yasa ile emekli yaşları Kadın ve Erkek sigortalılarda 65 yaşına kadar uzatılıyor. Emekli aylıkları hesaplama adına yeniden revize edilmesi bekleniyor.Gerçek intibak yasası bekleniyor. Torba yasalar ile borçlar her zaman son denilerek yapılandırılıyor.

Sendikalar ise Küresel ekonomi karşısında işçi hakları yönünden sendikal örgütlenmenin önemine göre hareket etmeleri gerekecektir.Sendikalar sosyal adaleti, toplumsal gelişmeyi, ülkenin ve halkın çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmada anahtar görevi yapacaktır.Sendikal örgütlenmenin olduğu bir ülkede kayıt dışılık  söz konusu olmadığından ülke kalkınmasına da etkin bir rol oynar.

Sendikal hareketlerde artık 21 yüzyılın çalışma koşullarına göre şekillendiği için 12 Eylül mantığı ve gözlüğü ile sendikalara bakmamız gerekecektir.Devletin sendikalaşan işyerlerine de teşvik vermesi gerekli. Bunun içinde kaynak işsizlik sigortasını gösterebiliriz.

Kamu Sendikacılığı da bu alanda kararlı bir tutum sergileyerek , kamu çalışanlarını sendika şemsiyesinde bir araya getirerek Avrupa Standartlarında grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını rahatlıkla kullanmalıdır.Teşmil dayatması ile sendikalı çalışanlar mağdur edilmemelidir.

İşçiler borç sarmalında mücadele ediyor,kredi kartları ve tüketici kredi borçlarıyla birlikte bankalar,icra daireleri arasında mekik dokuyor.İşe iade davalarına kılıf hazırlamak için ikale dayatması devam ediyor. Mobbing mağdurları dikkate alınmalıdır.

Hakkını aramak isteyen ,sendikal düzene geçmek isteyenler işverenler tarafından tazminatsız kapının önüne konuluyor.

Yaklaşan 1 Mayıs tüm çalışanlara kutlu olsun ve emeğin bayramı coşku içinde kutlansın.

Alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları