2017/17 Sayılı Genelgeyle Yapılan Yeni Düzenlemede Mağdur Olan İşverenlere Neden Yeni Bir Hak Verilmiyor - Vedat İlki

2017/17 SAYILI GENELGEYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDE MAĞDUR OLAN İŞVERENLERE NEDEN YENİ BİR HAK VERİLMİYOR

05/04/2017 Tarihinde 2017/10 Sayılı Genelge için Değişiklik yapıldı.

01/02/2017 Tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir.

Oysa 687 KHK ile birlikte Şubat ayında işe alınan İş Kur kayıtlı işsizler işe alındığında Aralık 2016 yılında çalışan sigortalı sayısına ilave olunanlar için asgari ücret dediğimiz alt sınır üzerinden işçi ve işveren payları,işsizlik sigortasına ait işçi ve işveren payları,Asgari ücret tutarı kadar işçi vergisinden terkin edilen AGİ ile kalan gelir vergisi,damga vergisi ödenmeyerek (0) Maliyetli işçi çalıştırma 11 ay boyunca işverenlere yeni istihdam yaratma adına teşvik olarak sunulmuştur.

YAPILAN DÜZENLEME DE

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) (2017/17 sayılı Genelgenin 1. maddesiyle 04.04.2017 tarihinde değiştirilen bent) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi, 

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

‘’ İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi’’ yönünde olumlu bir  düzenleme yapılmıştır.

01/03/2017 TARİHLİ GENELGE DE 

‘’ İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi’’ gibi 01/03/2017 tarihli genelge de bu ibareye  yer verilmediği için e-sigorta üzerinden 00687 ile ilgili aktivasyon işlemleri yapılırken Şubat ayında işe alınıp üç aya ilişkin SGK  verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden az bildirmiş  olanlar için aktive yapılmamıştır.

Bununla ilgili olarak da bir çok işveren Şubat 2017 00687 ait APHB 23.03.2017 23:59 kadar bildirgeleri verdiklerinden dolayı bu hak kayıpları telafi edilmesi yönünde değişiklik genelgesini izleyen Nisan Ayında bu hak yararlanamayan işverenlere ek bildirge verme hakkı tanınmalıdır.

Bununla ilgili SGK PRİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI düzenleme yapması gerekir.

Eski Şekli:

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması

Yeni Şekli:

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmeme

Sonuç:

SGK Şubat ayında mağdur olan işverenlere yeni bir hak vermesi gerekir.

http://www.alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları