6736 Sayılı Kanun'da taşınmaz sorununa bir çözüm var - Hakan Şirin

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7. maddesi kapsamı 30 Haziran 2017 tarihinde son buluyor. Bu madde kapsamında yaşanan sorunları 15 Nisan 2017 tarihli DÜNYA gazetesinde yayınlanan yazımda detaylıca bahsetmiştim. Ana sorunun ne olduğunu özet olarak bahsedip ardından çözümünden bahsedeceğim.

Detaylar için ilgili yazımı incelemenizi tavsiye ederim. Mezkur kanun maddesinde yurt içinde bulunan taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesinden bahsedilmektedir. Aslen şirkete ait olup, tapu kütüğünde şirket ortağı adına kayıtlı taşınmazınlar da bu kapsamda yer alıyor. Tapu kütüğünde şirket ortağına kayıtlı olan ama aslen şirkete ait bir taşınmazı bu kanun kapsamında kayıtlara almak istediğiniz zaman, tapu müdürlüklerine Tapu Genel Müdürlüğü tarafından 6736 sayılı Kanun kapsamında işlem yapma izahatı verilmediği için tapu harcı ödemeden işlem yapılamamaktadır. Tapu harcının ödenmesi ise kanunun lafzına muhalif düşmektedir. Maliye bakanlığı verdiği muktezada (kanun ve tebliğlerde hüküm olmamasına rağmen) bu kapsamda şirket kayıtlarına alınacak taşınmazın tapu kütüğünde şirket adına kayıtlı olması gerektiğini belirtmiştir. Muktezalar uyulması gereken bir hukuk normu değil, hukuki normların maliye bakanlığınca yorumlanmasıdır. Dolayısı ile dayanağı olan bir görüş karşısında mukteza hükümleri yargı yoluyla bertaraf edilebilir. Kişisel görüşüm, maliye bakanlığının aksine 6736 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca şirket kayıtlarına alınacak taşınmazın tapuda şirket üzerine alınmasına gerek olmadığı yönündedir.

Çünkü bu konuda ne kanunda ne de ilgili tebliğlerde böyle bir hüküm yoktur. Böyle bir işlem için yapılması gereken taşınmazın gerçek değerinde deftere kaydetmeniz ve şirket ortağından şirket kayıtlarına bu kanun kapsamında geçirilen taşınmaz için gider pusulasını söz konusu kayda müstenide olarak düzenlemeniz yeterli olacaktır. Buradaki dayanak ise 6736 sayılı Kanun'un 1 seri nolu tebliğinin C-Diğer Hususlar kısmında geçen “Varlıkların yurt dışından Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde olup kanuni defterlere kaydedilmesi işlemleri devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller, yurt dışında veya yurt içindeki banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar, posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt, makbuz ve belgeleri, Vergi Usul Kanunu'nun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler ile diğer her türlü doğrulanabilir belge ile tevsik edilebilecektir.” İfadesidir. Bu ifadede geçen “Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeler” nelerdir diye incelediğimizde gider pusulasının yer aldığını görüyoruz.

Sonuç olarak tapu kayıtlarında şirket ortağı adına kayıtlı taşınmazın 6736 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında şirket kayıtlarına almak istediğimizde, düzenlenecek olan bir gider pusulasını müstenide yaparak gerçeğe uygun değeri ile defter kayıtlarına almak olacaktır.

Hakan Şirin - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları