687 Teşvikte Damga Vergisi Belirsizliği İleride Sgk İdari Para Cezasıyla Karşı Karşıya Kalmayın - Vedat İlki

Bugünlerde Milli İstihdam teşviklerinde işverenleri teşvik ederken ileri de işverenleri tedirgin eden idari para cezalarının da önünün kesilmesi için tedbirler alınması gerekiyor.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı talimatıyla, bakanlık yetkilileri gereken çabayı gösterirken,mevzuatta ortaya çıkan boşluklar ileride işverenleri zor durumda bırakabilir.

Bunun için konuyla ilgili aksaklıkları gidermek için şimdiden ÇSGB ve Maliye Bakanlılığı yetkilileri konuyu ivedilikle ele alması gerekir.

Ayrıca bu konuyla ilgili , İşveren Sendikaları,Dernekleri,TURMOB,SMMMO dikkatlerini çekmek isterim. 

Dolayısıyla 13,49 TL.  hatasına karşılık  888,75 TL olarak idari para cezası kesilir.

Geçici Madde 18 3.Fıkrasına dikkat çekelim istedim.

‘’ Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.’’

İşverenlere denilmiştir;

a.)Damga Vergisi tutarı Asgari ücret tutarından çalışanlardan 13,49 TL. beyan edilmeyecek,ödenmeyecektir.

b.)Bu tutar kimden kesiliyor,işçinin ücret kazancından.

13,49 TL. Gelir İdaresine beyan edilmeyecek,ödenmeyecek ise bu tutar işverene mi yoksa çalışana mı ödenecektir.

Konuyla ilgili Maliye Bakanlığının yayınladığı tebliğ de konuyla ilgili damga vergisine yer verildi mi?

Asıl can sıkıcı nokta burada toplanacaktır.

13,49 TL muhasebe kayıtlarında gösterilecek mi,işçiye ödenecek mi,kayıt hatasından ileride SGK tarafından yapılacak bir denetleme de İPC ile karşı karşıya kalınacak mı?

Tahakkuku olmayan bir tutarın  muhasebe kayıtlarında yer alması muhasebe ilkesine uygun düşer mi?

Bu durumda işveren ne kadar teşvik alır.

a.)İşçi+İşveren payı  dahil SGK tutarları:248,85+364,39 TL=613,24 TL.

b.)İşçi+İşveren payı dahil İşsizlik tutarları:17,78+35,55=53,33 TL.

c.)SGK+İŞSİZLİK:613,24+53,33=666,57 TL.

ç.)666,57/30=22,22 TL.

d.)Vergisel Anlamda:93,32

e.)666,57+93,32=759,89 TL.

Bu hesaba göre damga vergisi açıkta kaldığı için ileride 13,49 karşılık kayıt uyuşmazlığı denilmesi halinde 1777,50/2=888,75 TL İPC , 11 ay için 9776,25 TL. karşı karşıya kalabilir.

Ücret tediye bordrosu da geçersiz sayılacağı için 11 aya 9776,25 TL. uygulanır.

İş Müfettişi Tarafından 167 TL her işçi ve her ay için ceza kesilir.

Özellikle ileride 1 işçi ilave eden işverene kayıt geçersizliğinde uygulanacak bu ceza karşısında aldığı teşvikten fazlasını geri ödemek zorunda kalır.

Bu ayrıntıya dikkat çekelim istedik.

alitezel.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları