Tıp Fakültesi hocalarının özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde çalışmalarıyla ilgili daha önce bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna göre, 2547 Sayılı Kanun’un geçici 70. maddesinde, tıp fakültelerinde görev yapan öğretim görevlilerine ilişkin olarak üniversite ödeneği, ek ödeme ve sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesine ilişkin özel bir düzenleme yer almaktadır. İlgili maddede yer alan düzenlemeye göre; Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bu hüküm Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygulanmakta olup bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmemektedir. Ancak bu hüküm gereğince mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta olan öğretim görevlileri için anayasanın temel ilkelerine ayrılık gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. 21.09.2016 tarih ve 29834 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/13 Esas ve 2016/127 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre 2547 Sayılı Kanun’un geçici 70. maddesinde yer alan bu düzenleme iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı’nın iptal gerekçeleri sırasıyla aşağıdaki gibidir.

a) Mesai saatleri arasında aynı görev, yetki ve sorumluluğu yerine getiren öğretim görevlileri arasında, mesai saatleri dışında çalışıp çalışmalarına bağlı olarak ayrım yapmak eşitlik ilkesine aykırıdır.

b) Mesai saatleri arasında aynı görev, yetki ve sorumluluğu yerine getiren öğretim görevlileri arasında, mesai saatleri dışında çalışıp çalışmalarına bağlı olarak farklı tutarlarda ödeme yapmak adil ücret ilkesine aykırıdır.

c) “Üniversite Ödeneği”, “Ek Ödeme”, ve “Sağlık Hizmetleri”nden yararlanmak için öğretim görevlisi olmak yeterlidir. Bu anlamda öğretim görevlisi sıfatına sahip olmakla birlikte mesai saatlerinde çalışanlar için özlük haklarının sınırlandırılması mümkün değildir.

Dolayısıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlar arasında ayrım yapılmaksızın, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerine üniversite ödeneği ve ek ödeme ve bu durumda olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyelerine de üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenecektir.
2016/13 Esas ve 2016/127 Karar Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı, 21.09.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kaynak: http://www.dunya.com/kose-yazisi/anayasa-mahkemesinden-yesil-isik/331240

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları