Arif Temir yazıyor... Ayda 53 Liraya Sağlık Hizmeti

1 Ocak 2012 de genel sağlık sigortası yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren sosyal güvencesi olmayan  vatandaşların gelir testi yaptırması öngörülmüştü. Bu süreçte çeşitli sorunlar yaşandı. Bu sorunların başında gelir testine girmesi gerekenlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması nedeniyle gelir testine girmemiş olmaları geliyordu. Bir diğer neden ise sistemin karmaşık olması ve genel sağlık sigortası primleri kişilerin gelirine  göre hesaplanıyordu. Bu sorunlar 8 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 sayılı  Kanun ile giderildi. Yapılan düzenleme 5510 sayılı Kanunun 60.maddesi (g) bendi kapsamında olan genel sağlık sigortalısı olanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlarla ilgilidir. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayalım. 

Genel sağlık sigortası primi 53 lira olacak 

GSS primi yürürlükte bulunan asgari ücretin yüzde 3’ü kadar(53,33 lira) olacak. Yeni düzenlemeye göre GSS primlerinde büyük ölçüde indirime gidilmiştir. 6824 sayılı Kanun öncesi GSS primi kişilerin gelir durumuna göre yüzde 12 oranında alınıyordu. Kanun sonrası bu oran yüzde 3’e düşürülmüştür. 

Ödemeyecek olanlar 

Aylık geliri asgari ücretin(1777,50 liranın) üçte birinden(592,50 liradan) düşük olanlar GSS primi ödemeyecekler. Bunlar sağlık hizmetlerinden bedava olarak yararlanacak. Bunlar adına borç tahakkuk ettirilmişse bu borçlar silinecek. 

Gelir testine hiç başvurmayanlar 

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. 

Gecikme zammı artık kaldırılıyor 

Genel sağlık sigortalılığı statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, 1 Nisan 2017  tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

Bir yıl içinde borcunu ödeyene faiz yok 

1 Nisan 2017 tarihinden önce yukarıda belirtilen genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; 1777,50 liranın  günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak. Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihinden  itibaren on iki ay içinde(1 Nisan 2018 tarihine kadar) peşin veya taksitle ödenmesi halinde   ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

http://www.gunes.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları