Sezgin Özcan yazıyor... Aylık Zorunlu GSS Primi 53 Lira Oldu

Genel sağlık sigortasında gelir testi kalktı, primler 53 liraya düştü, borcu olana af geldi

Dünkü (8 Mart 2017 tarihi) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son Torba Yasa (6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile zorunlu genel sağlık sigortalıları için;

● Gelir testi kaldırıldı,

● Ödeyecekleri prim tutarı asgari ücretin yüzde 3’ü olarak sabitlendi,

● Prim borcu olanlara gelir testi yaptırma ve gelir testi sonucuna göre hesaplanacak prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

GSS PRİM TUTARI 53 TL

Zorunlu genel sağlık sigortalılarının gelir testi sonucuna göre kademeli olarak belirlenen genel sağlık sigortası (GSS) primi, 1 Nisan’dan itibaren asgari ücretin yüzde 3'ü olacak. Bakanlar kurulu bu oranı yüzde 12'ye kadar artırabilecek.

Yılsonuna kadar geçerli olan asgari ücrete göre, ödenecek aylık GSS primi 53,33 TL olacak. Ancak GSS tescilinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan;

 Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin primleri devlet tarafından karşılanmak üzere sağlık hizmeti alacaklar,

 Gelir testi süresinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade edilecek.

GSS PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Zorunlu GSS tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlar, 1 Nisan’dan itibaren 12 ay içinde gelir testine başvurursa, genel sağlık sigortası primleri, tescil başlangıç tarihinden itibaren yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanacak.

Zorunlu genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borçlarına, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş olan aylık GSS prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının;

 53,33 TL’ye eşit veya fazla olması halinde 53,33 TL,

 53,33 TL'den az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden

prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borç, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenebilecek. Bu durumda borç tutarına, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

1 Nisan 2017 tarihinden önce zorunlu genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borcu bulunanlar, kanunda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, prim borçları dikkate alınmaksızın 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 12 aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacak.

 

Kızım 3600 prim günüyle emekli olabilir mi?

14 Temmuz 1966 doğumlu kızımın ilk işe giriş tarihi 19 Şubat 1991’dir. 19.02.1991 -01.12.1994 arası özel bir bankada, 01.12.1994 - 12.12.1995 arası özel bir şirkette SSK’ya tabi, daha sonra 12.12.1995 - 03.09.1999 arası yine aynı özel bankada çalışmıştır.

7 yıl 4 ay 23 gün Doğan sigortada, 1 yıl 1 ay 22 gün SSK olmak üzere toplam hizmeti 8 yıl 6 ay 15 gündür. Daha sonra herhangi bir işyerinde çalışmayan kızımın toplam prim ödeme gün sayısı ne kadardır? 3600 günden emekli olabilir mi? Ne yapması gerekir? SGK’nın internet sitesinden bakıldığında ilk işe giriş tarihi 1 Aralık 1994 görünmekte, özel bankada geçen süreler görünmemektedir. Bu bir engel teşkil eder mi? Nurten Alp

Toplam 8 yıl 6 ay 15 gün karşılığı 3075 prim günü olur. Kızınızın bankadaki çalışması bankanın emeklilik sandığına tabi çalışma olmalı. Banka emekli sandıkları henüz SGK’ya devredilmediğinden, banka sandığına tabi çalışması ve buradaki sigorta başlangıcı SGK kayıtlarında gözükmez. Kızınız 3600 prim günüyle banka sandığından emekli olabilir. Bunun için 525 gün daha prim ödeyerek (bu primi isteğe bağlı sigortalı olarak da ödeyebilir) prim gününü 3600 güne tamamlayıp, 58 yaşını doldurması gerekiyor.

http://www.sozcu.com.tr

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları