BA ve BS Formlarının düzenlenmesi ve ceza uygulanması - Berker Bostancı

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000,00TL.’yi aşan mal ve hizmet alışlarını Form Ba beyannamesi aracılığıyla, mal ve hizmet satışlarını ise Form Bs beyannamesi aracılığıyla aylık dönemler halinde bağlı bulundukları vergi dairesine e-bildirge aracılığı ile bildirmeleri gerekmektedir.

Beyannameleri takip eden ayın birinci gününden başlayarak ay sonuna kadar bildirmeleri gerekmekte olup;

  • Mükellefin terki halinde ba ve bs formları işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar tahakkuk ettirilmek zorundadır.

  • Tasfiye sürecinde olan mükellefler tasfiye sürecinde olmayan mükellefler gibi her ay olarak beyannamelerini düzenleyeceklerdir.

  • Mükellefinvefatı halinde formlar VUK uyarınca verilme tarihlerine ilaveten üç ay eklenir.

Beyannameleri eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlara özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2017 takvim yılı için özel usulsüzlük cezası 1.400,00TL.’dir.

Süresinde verilen formların 10 gün içerisinde düzeltme yapılması halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 10. Günü takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde 1.400,00TL. olan özel usulsüzlük cezası 1/5 indirimle 280,00TL. olarak ödenecektir.

Berker Bostancı - Hürses

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları