Bir saat çalışana da tazminat ödenir - Arif Temir

Tam zamanlı olarak çalışmayan işçilerin çalışma şekillerine part time çalışma,  esnek çalışma veya kısmi süreli çalışma deniliyor. İşyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalara kısmi süreli çalışma denilmektedir. Kısmi süreli çalışma, tam süreli çalışan emsal işçiye göre belirleniyor. Buna göre tam süreli iş sözleşmesi ile haftalık bir işyerinde 45 saat çalışılıyorsa bu işyerindeki kısmi süreli çalışma haftada 30 saatten daha az yapılan çalışmalardır. 

Kısmi çalışma saat olarak veya gün olarak  ya da belirli bir zaman dilimi olarak da uygulanabilir. Kısmi süreli çalışanların haklarından bazılarını açıklayalım. 

Part time çalışanın sigortası 

Bir ay içerisinde çalışılan süre genel olarak günlük çalışma süresi kabul edilen 7.5 saate bölünür ve çıkan miktar üzerinden işçinin sigorta primi ödenir. Bu işlemde kesirlerde  bir sonraki rakama tamamlanır. Örneğin bir çalışan haftada 10 saat çalışıyorsa bunun için 2 tam gün sigorta primi ödenir. 

Prim iadesi 

 İşçinin bir ay içerisinde değişik işyerlerindeki çalışmasından dolayı prim matrahı  asgari ücretin 7.5 katından(13.331,25 TL’den) fazla ise işçinin prim matrahının üzerinde ödemiş olduğu primleri kendisine iade edilir. Bunun için işçinin  ilgili SGK birimine baş vurarak  fazla ödediği primlerin iadesini istemesi gerekiyor. 

Birden çok işyerinde çalışmada sorumluluk  

Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışan işçinin ücret, hafta tatili ücreti, yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatı ile sigorta girişinin yapılması yönünden hakları konusunda her işveren çalıştırdığı süreye göre ayrı ayrı sorumludur. İşverenler bu değerlendirmeyi diğer bir işverene bağlı kalmaksızın yaparlar. Bir başka deyimle işveren, işçisinin bir başka yerde çalışıp çalışmadığına bakmaksızın iş mevzuatından doğan haklarını çalışanın çalışma süresini de dikkate alarak yerine getirmesi gerekiyor. 

Örnek: Ali Bey A işyerinde haftada 10 saat, B işyerinde ise haftada 5 saat çalışmaktadır. Ahmet bey her iki işyerinde de sigortalı gösterilmek zorunda mıdır? 

Ali Beyin A işyerinde haftada 10 saat, B işyerinde ise haftada 5 saat çalışmasından dolayı her iki işyerinde de ayrı ayrı sigorta girişi yapılarak prim tahakkuku ve ödemesi  yapılmalıdır. 

Tazminat Ödenmesi 

İşçi ile patron haftada bir saat çalışacağına yönelik belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmışsa, işçi bir yıllık iş sözleşmesi süresini doldurduktan sonra haksız olarak işten çıkarılırsa işçiye kıdem tazminatı ödenir. 

İşçi bir haftada bir saat ça lışıp haksız olarak işten çıkarılırsa işçiye çalıştığı süre ile orantılı olarak ihbar tazminatı ödenir. Dolayısıyla bir saat çalışan işçide tazminata hak kazanabiliyor. 

http://www.gunes.com

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları