Engin Malay yazıyor... Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretin Beyan Edilmesi

Bilindiği gibi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme dönemi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle başladı. Geçtiğimiz yazımızda; Kira Gelirlerinin beyanından söz etmiştik. Bugün birden fazla işverenden ücret alınması halinde nasıl bir yol izleneceğinden bahsedeceğiz.

Konumuza geçmeden önce birkaç açıklama yapalım:

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler.

Ücret gelirinin dışında ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı geliri bulunanlar; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Ücretle ilgili diğer açıklamalara göz atalım:

Ülkemizde ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir.

Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır: 1-Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması yani ücretin kesinti yolu ile vergilendirilmesi,

2-Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi.

1-Kesinti Yoluyla Vergilendirme

Ücretin ödenmesi sırasında sorumlular tarafından verginin kesilerek vergi dairelerine yatırılmasına kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yapılmaktadır.

2-Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi

Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda da halinde de bu ücret beyannameye dahil edilmez.

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için ise bu rehberin ‘4.2. Diğer Ücretler’ bölümünde açıklanan diğer ücretler hariç, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir. Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

2016 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar;

1-Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,

2-Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

3-İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

4-Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,

5-Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler. Öte yandan dar mükellef gerçek kişiler, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir

http://www.gazeteyenigun.com.tr

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları