Birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında birden fazla vergi oranı olursa - Hakan Şirin

Kurumlar Vergisi Kanun’nun 32/A bendi uyarınca “Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır” denilmiştir.

Yukarıdaki metinde geçen oranlar ifadesinden de anlaşılacağı üzere indirimli kurumlar vergisi sabit bir oran olmayıp, Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen yatırım teşvik belgesinde belirtilen vergi indirim oranı ve yatırıma katkı oranı ile bağlantılı olarak farklı kurumlar vergisi oranları karşımıza çıkmaktadır.

Vergi indirim oranı ve yatırıma katkı oranlarının farklılaşması yapılacak olan yatırımın bölgesi, sektörü ve teşvik belgesinin hangi bakanlar kurulu kararına istinaden hazırlandığına göre değişiklik göstermektedir. 

Hali hazırda uygulanan vergi indirim ve yatırıma katkı oranları sonucu yüze 4’e kadar düşen kurumlar vergisi oranı ile bile karşılaşmaktayız. Buraya kadar her şey güzel, peki bir firma yapacak olduğu yatırımlar için birden fazla yatırım teşvik belgesi almış ve bu belgelerdeki vergi indirim oranı ile yatırıma katkı oranı faklı ise ne olacak. Bu durumda firmanın uygulayacağı sabit bir kurumlar vergisi oranı oluşmuyor.

Bir örnekle açıklayacak olursak, A firmasının 1. yatırım teşvik belgesinde V.İ.O. yüzde 60 Y.K.O yüzde 25, 2. Yatırım teşvik belgesinde ise V.İ.O. yüzde 80 Y.K.O yüzde 40 olduğunu düşünelim. Firmanın 1. teşvik belgesine göre yüzde 8 oranında kurumlar vergisi ödemesi gerekir iken 2. teşvik belgesine göre yüzde 4 oranında kurumlar vergisi ödemesi gerekmektedir. Firmanın 1.000.000 TL kurumlar vergisi matrahı ve 1. teşvik belgesinden 12.000 TL kullanılabilir yatırımı katkı tutarı kaldığını düşünelim. Bu durumda firma (12.000 / (20-8) X100) 100.000 TL matrahı 1. teşvik belgesine göre vergileyecek (100.000 X yüzde 8) 8.000 TL kurumlar vergisi hesaplayacaktır. Kalan matrah ise (1.000.000 – 100.000) 2. yatırım teşvik belgesine göre vergileyecek (900.000 X yüzde 4) 36.000 TL kurumlar vergisi hesaplayacaktır.

Sonuç olarak firma 1.000.000 TL matrah üzerinden 1. teşvik belgesine göre 8.000 TL, 2. teşvik belgesine göre 36.000 TL, cem’an 44.000 TL. kurumlar vergisi ödeyecektir. Bu durumda firma 1.000.000 TL matrah üzerinden 44.000 TL vergi ödeyerek yüzde 4,4 oranında kurumlar vergisi hesaplamış olacaktır.

E-beyanname programında düzenlenecek olan beyannamede KVK 32/A kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranı kısmına 4,4 yazılması gerekmektedir. Tabiidir ki vergi dairesince kurumlar vergisi oranının nasıl bulunduğuna dair bir izahat istenebilir. Yukarıdaki hesaplamanın her beyanname öncesi yapılıp, hesaplamaya ilişkin tablonun vergi dairesine ibraz edilmek üzere hazır edilmesi uygun olacaktır.

Hakan Şirin - Dünya

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları