Çalışanın kalp sağlığı nasıl korunmalı? - Arif Temir

Çalışanların iş sağlığının dolayısıyla kalp sağlığının korunması dünyada önemli olduğu gibi ülkemizde de önemli konuların başında geliyor. İşyerlerinde çalışanın kalp sağlığının korunmasında en önemli görev ve sorumluluk işverene düşmekle birlikte  çalışanlarında bazı sorumluluklarını gerektiriyor. Bu sorumlulukları açıklayalım.

İşverenin yapması gerekenler

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre  çalışanların muayene olacakları süreler, işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışanların kişisel durumlarına göre belirlenmiştir. 

Buna göre; çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanacak. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilecek. Bütün bu muayenelerde çalışanın kalp sağlığına da bakılacak. 

İşveren, iş sağlığına yönelik hizmetlerin maliyetini çalışanlara yansıtmaması gerekiyor. Örneğin işveren, çalışanların sağlık muayeneleri için bir sağlık kuruluşu ile anlaşıp çalışanların sağlık muayeneleri de bu sağlık kuruluşunda yapılıyorsa, işveren çalışanlardan yapmış olduğu hastane masraflarını isteyemez. 

Çalışanların yapması gerekenler 

İşverenin  sorumlulukları yanında çalışanlarında yapması gerekenler ve çeşitli sorumlulukları var. Çalışanların kalp sağlığını korumaları için neler yapılmaları gerektiğini Etimed Hastanesi Kalp Ve Damar Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Kerim Çağlı hocama sordum. 

Sayın Çağlı; daha önce kalp muayenesi yaptırmamış ailesinde kalp ve damar rahatsızlığı olanların ve belirli bir yaşın üzerinde olanların mutlaka kalp muayenesi yaptırmaları gerektiğini, altını çizerek söyledi. Sayın Hocam, Çalışanların kalp sağlıklarını korumak için yapmaları gerekenleri tek tek saydı. Buna göre çalışanlar kalp sağlıkları için; 

*Sigarayı mutlaka bırakmaları, 

*Düzenli egzersiz yapmaları, 

*Beslenme düzenine dikkat etmeleri, 

*Kolesterol seviyesini korumaları, 

*Stresten uzak durmaları, 

*Diyabete/şekere dikkat etmeleri, 

* Yüksek tansiyona dikkat etmeleri gerekyor. 

Çalışanların kalp sağlığının korunması konusunda çalışan ve çalıştıranın her ikisinin de sorumlulukları bulunuyor. Sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda işveren yönünden kusur oranının yüksekliği, çalışan yönünden de sağlığının kaybedilmesi riski ile karşılaşılabilir.

Arif Temir - Güneş

EBÜLTEN

Benzer haberler eklendiğinde mail ile bilgilendirilmek için ebültenimize kaydolun.

Bu İçeriğe Tepki Verin

Facebook Yorumları